CNG: gas geven is goedkoper

© .
Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Er is meer dan één manier om autorijden milieuvriendelijker te maken. Rijden op gas is er zo eentje. Als milieubewuste autobestuurder kan je kiezen tussen Liquified Petrol Gas (LPG) en Compressed Natural Gas (CNG). Het eerste lijkt out, het tweede is in.

Rijden op gas is niet nieuw. In ons land en in Nederland was Liquified Petrol Gas (LPG) decennialang vrij populair, want beduidend goedkoper aan de pomp dan benzine of diesel. LPG is een nevenproduct dat gevormd wordt bij de raffinage van aardolie en dat uit een mengsel van propaan en butaan bestaat dat wordt gecomprimeerd onder een druk van 5 tot 7 bar. Compressed Natural Gas (CNG) is van recentere datum en is niets anders dan het vertrouwde aardgas waarmee we onze woning verwarmen. Voor gebruik in de auto wordt aardgas, dat hoofdzakelijk uit koolwaterstof methaan bestaat, samengeperst of vloeibaar gemaakt. Voor het vervoer van aardgas kan men gebruikmaken van het bestaande ondergrondse transport- en distributienet, wat resulteert in minder tankwagens op de openbare weg.

LPG: voordelen wegen niet meer op tegen nadelen

In het voordeel van LPG sprak het grote prijsverschil met benzine of diesel. Dat een LPG-auto ook nog eens minder CO2 en NOx uitstootte, was mooi meegenomen maar zelden een doorslaggevend verkoopargument.

LPG had/heeft ook nadelen. De tank moet apart worden geïnstalleerd en neemt kostbare kofferruimte in beslag. Dat kan je voorkomen door de gastank onder te brengen in de ruimte die was bestemd voor het reservewiel. Al bij al een noodoplossing. De ombouw van de motor is specialistenwerk en verloopt niet altijd even vlekkeloos met soms ernstige motorschade tot gevolg. De kosten voor de extra tank en ombouw van de motor lopen snel op tot enkele duizenden euro’s. LPG is bovendien niet compatibel met dieselmotoren, terwijl die de voorbije twintig jaar net een sterke opmars hebben gekend in ons land, als bedrijfswagen. Dat ondergrondse parkeergarages verboden terrein zijn voor LPG-auto’s heeft evenmin bijgedragen aan een positief imago en ruimere verbreiding.

LPG was vooral in ons land en Nederland vrij populair, in de andere buurlanden is de verkoop van LPG-auto’s niet echt van de grond gekomen. De merken hebben nooit zelf initiatieven genomen, bij motorpannes was het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk was en wie voor de kosten moest opdraven. Was dat de leverancier van de LPG-installatie, de installateur of het automerk dat fragiele motoren inbouwde?

Conclusie: tel je voor- en nadelen van LPG op, dan wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Bovendien leeft tot op vandaag de perceptie dat rijden op LPG een ontploffingsgevaar inhoudt, ook al bestaan daar geen bewijzen voor. Maar de perceptie is wat ze is en heeft ertoe geleid dat LPG een stille doodsstrijd voert.

CNG: meer energie, minder CO2

CNG staat voor Compressed Natural Gas en is in feite de samengeperste variant van het bekende aardgas voor huishoudelijk gebruik. Het bestaat uit koolwaterstof methaan. Aardgas is wereldwijd in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Het verlaagt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, vermindert de afhankelijkheid van aardolie en vereenvoudigt het gebruik van hernieuwbare energieën. In heel wat landen bestaat er een goed uitgebouwde infrastructuur. Een rechtstreekse vergelijking tussen aardgas en benzine toont aan dat er bij de verbranding van aardgas beduidend minder CO2 vrijkomt. Over het volledige traject van productie tot verbranding bekeken (well-to-wheel), is er bij gebruik van biomethaan of windgas zelfs een verlagingspercentage van meer dan 80 procent mogelijk. Aardgas kan als ‘energiedrager’ bovendien perfect worden opgeslagen.

Groener de baan op

Voor het vierde jaar op rij organiseert DATS 24 baan’ in de Colruyt Group Academy de workshop ‘Groener de baan op’. Die richt zich tot iedereen die nadenkt over de aankoop van een nieuwe auto en die wil bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en gezondere leefwereld. Tijdens het eerste deel ontdekken de deelnemers wat duurzame mobiliteit inhoudt en hoe ze die kunnen vertalen naar hun eigen mobiliteitsprofiel. Een lesgever informeert hen over de mogelijkheden die het rijden op aardgas of met een elektrische wagen biedt. Aansluitend verstrekken ervaringsdeskundigen praktische informatie die kan helpen bij de keuze van een nieuwe auto. In het tweede deel krijgt elke deelnemer de gelegenheid om plaats te nemen achter het stuur van hybrids, elektrisch aangedreven wagens en CNG-auto’s. Sinds dit jaar kunnen ze er zelfs een testrit maken met een waterstofauto.

De workshop duurt zo’n drie uur, de deelnameprijs bedraagt 5 euro. Logistieke steun krijgt DATS 24 van de autogroep D’Ieteren die invoerder is van onder andere Audi, Seat, Skoda en VW, niet toevallig merken die van CNG een prioriteit hebben gemaakt. Hierover Maarten Van Houdenhove: “Er bestaat niet zoiets als een exclusiviteitcontract tussen DATS 24 en de groep D’Ieteren. In feite timmeren we samen – ieder op zijn terrein – aan de weg die moeten uitmonden in een CO2-neutrale mobiliteit.”

CNG is 30 à 40 procent goedkoper dan diesel of benzine, het is ook veel milieuvriendelijker dan de klassieke fossiele brandstoffen. CNG stoot 90 % minder NOx, 77 % minder fijn stof en 11 % minder CO2 uit dan een diesel of benzine. Omdat een CNG-auto geen roet uitstoot, is een roetfilter overbodig en bespaar je ook op de onderhoudskosten.

Rijden op aardgas heeft dus een positieve impact op het milieu en de volksgezondheid. Wie zich een nieuwe auto op CNG van minder dan 12 fiscale pk aanschaft, is bovendien tot 2020 vrijgesteld van inschrijvingstaks en verkeersbelasting. Door de extra aardgastank vergroot het rijbereik van een CNG-auto met gemiddeld 300 à 400 kilometers. Dat stemt overeen met de maximale actieradius van de nieuwe generatie e-auto’s. In feite bedraagt het rijbereik van een auto op CNG een veelvoud van die van een EV. Daar komt bij dat je nooit bevreesd moet zijn dat je niet op je bestemming geraakt. Is de CNG-tank leeg, vind je bij wijze van spreken op elke hoek van de straat een benzinetankstation. Daar stel je vast dat 1 kg CNG je wagen even ver brengt als 1 liter diesel. Maar 1 kg CNG is gemiddeld 30 tot 40 procent goedkoper dan 1 liter diesel of benzine.

Waarom dan niet iedereen met een auto op CNG rijdt? Om te kunnen rijden op aardgas, moet de wagen zijn uitgerust met een gastank en moeten de auto en motor enkele aanpassingen ondergaan. Dat zorgt voor een meerprijs van 2.500 à 3.000 euro. Bij sommige modellen gaat de extra tank ten koste van bagageruimte. Het ontbreken van een wijdvertakt netwerk van CNG-tankstations is een bijkomende handicap. Ons land telt in totaal zo’n honderdtal CNG-tankstations, ruim de helft is eigendom van DATS 24 – de brandstofleverancier van de Colruyt Group. Op de website www.aardgas.be vind je een overzicht van alle CNG-stations in ons land.

DATS24 plant 100 CNG-tankstations tegen 2020

DATS 24 heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd in de uitbouw van zijn netwerk van onbemande stations. Die bevinden zich meestal op de parking of in de onmiddellijke nabijheid van een Colruyt-grootwarenhuis. Volgens woordvoerder Maarten Van Houdenhove dateert het eerste onbemand tankstation van 1972. “Tegen 2020 hopen wij in België over zo’n 100 CNG-stations te kunnen beschikken.” Over de kostprijs van een CNG-tankstation wil hij geen concrete gegevens kwijt, tenzij dat het om honderdduizenden euro’s gaat. Tussen aardgas of benzine/diesel tanken is er nauwelijks een verschil, de handelingen zijn quasi dezelfde. In enkele minuten lopen de tanks vol. Ter vergelijking: het opladen van de accu van een elektrische auto neemt een half uur tot 10 uur in beslag.

Overheid schiet tekort

Algemeen is er bij de merkinvoerders veel ongenoegen te horen over het beleid van de overheid op het vlak van autofiscaliteit. Het begint al met de vaststelling dat de bevoegdheden over de federale en gewestregeringen verdeeld zijn en dat uniformiteit in de regelgeving ver zoek is. De federale minister beslist zus, zijn Vlaamse, Waalse en Brusselse collega’s zo. Dat levert vier variaties op één thema op. Belachelijk gewoon en bijzonder ondoeltreffend.

Top 10 van landen op basis van hun aardgasvoertuigenbestand

1. Iran

2. Pakistan

3. Argentinië

4. Brazilië

5. India

6. Italië

7. China

8. Columbia

9. Thailand

10. Armenië

Het valt op dat Europa bij de top 10 van landen met het grootste aantal aardgasvoertuigen slechts met één land is vertegenwoordigd, met name Italië. Dat hangt samen met het gevoerde overheidsbeleid. Sommige landen stimuleren de verkoop van auto’s op aardgas met fiscale aftrekken. In ons land slagen de gewestregeringen er niet in een gezamenlijk en consistent beleid te voeren op het vlak van autofiscaliteit. Met de gekste anomalieën tot gevolg.

Er is ook weinig begrip voor het beperken in de tijd van de financiële incentives. Alsof de luchtkwaliteit in 2020 plots zo veel beter zal zijn. De overheid verandert al te vaak de regels tijdens het spel, zo is te horen. Het ontbreekt de regeringen aan een langetermijnvisie, van een consistent beleid is geen sprake. Dat zijn harde woorden aan het adres van de dames en heren excellenties. Maar één jaar voor de verkiezingen zal men op de politieke hoofdkwartieren twee keer nadenken om het geweer alsnog van schouder te veranderen. Daardoor zal onze luchtkwaliteit blijven wat ze nu is, ongezond. CNG zou de situatie kunnen verbeteren, maar heeft nood aan meer financiële en morele ondersteuning.

On the road

In de voorbereiding van deze bijdrage hebben we met verschillende CNG-auto’s gereden en vastgesteld dat rijden op aardgas nauwelijks of niet verschilt van het rijden op benzine. Inzake gemiddeld verbruik scoort CNG beter dan benzine en even goed als diesel. Met 1 kg aardgas rijd je omzeggens even ver als met 1 liter diesel.

Bij CNG-modellen met een kleine gastank valt het rijbereik tegen en moet je vaker gaan tanken, om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van CNG. Starten doet de CNG-auto op aardgas, een aanwijzing op het dashboard informeert de bestuurder over de hoeveelheid aardgas in de tank. Is die leeg schakelt het systeem automatisch over op benzine, zonder dat je daar iets van merkt. Bij alle geteste modellen bleek de integratie van de twee systemen perfect geslaagd.

CNG-modellen op de Belgische markt

Audi : A3 Sportback G-Tron, A4 Avant G-Tron, A5 Sportback G-Tron

Fiat : Doblo, Panda, 500L, 500 Living, Qubo

Opel : Astra, Zafira

Seat :, Mii Ecofuel, Ibiza TGI en Leon TGI

Skoda : Citigo G-Tec, Octavia G-Tec

Suzuki : Vitara

VW : Eco Up, Polo TGI, Golf TGI, Caddy Ecofuel

Ssangyong : XLV

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content