Cisco Systems

Cisco heeft het boekjaar 2016 (afsluitdatum 31 juli) in schoonheid afgesloten met een hoger dan verwacht winst- en omzetcijfer in het laatste kwartaal. De groepsomzet daalde met 1,6 % op jaarbasis, tot 12,6 miljard USD. Als we rekening houden met de impact van de verkochte videoafdeling, was er echter een vooruitgang met 2 %. Bij de producten (76 % van de omzet) was er een achteruitgang met 3,6 % op jaarbasis. Diensten deden het met een klim van 5,3 % dan weer een stuk beter. Het totale aantal orders voor nieuwe producten steeg met 1 % op jaarbasis. Geografisch viel vooral China in het jongste kwartaal uit de toon, met 12 % minder orders. Routers en switches, de klassieke activiteiten, stonden het voorbije boekjaar in voor 45 % van de groepsomzet. In 2010 was dat nog 55 %. Beide productgroepen lieten over 2016 een negatieve groei van 1,3 % optekenen tegenover een klim met 7 % voor de nieuwe segmenten.

De afhankelijkheid van de klassieke activiteiten blijft dus hoog, wat niet wegneemt dat die nog altijd erg belangrijk zijn. Ondanks de prijsdruk ging de omzet uit switching met 2 % omhoog. Routing moest dan weer 5,8 % prijsgeven. De verkopen aan de groeilanden namen af, terwijl ook de investeringsbudgetten van de telecomoperatoren onder druk staan. In het productsegment heeft Cisco te lijden onder de concurrentie van lagekostenproducenten. Dat wordt gedeeltelijk gecounterd door de dominante rol die Cisco speelt in Software Defined Networking (SDN), waarbij bepaalde netwerktaken niet door hardware maar door software worden afgehandeld. Beveiliging is een van de snelst groeiende segmenten met een omzetstijging van 16 % op jaarbasis.

De aangepaste nettowinst lag met 2,9 miljard USD wel boven de verwachtingen en ook boven het niveau van een jaar eerder. Cisco liet nog weten dat het 5500 van de 73.700 banen schrapt. De opbrengsten van de herstructurering worden gebruikt om te investeren in de groeisegmenten van het bedrijf (beveiliging, internet der dingen, datacenters en cloudcomputing). De kosten verbonden aan de herstructurering (700 miljoen USD) worden integraal ten laste genomen in het lopende eerste kwartaal.

Cisco sloot het boekjaar af met een nettokaspositie van 28,2 miljard USD. De nettokaspositie bedraagt dus meer dan 7 USD per aandeel. Een addertje onder het gras is dat meer dan 90 % van de cashpositie zich off-shore bevindt (buiten de Verenigde Staten) en dat er belastingen betaald moeten worden om dat geld te repatriëren. Vandaar dat Cisco er soms voor kiest van de lage rentevoeten te profiteren om extra schulden aan te gaan. Cisco blijft erg hoge kasstromen genereren. De operationele kasstroom bedroeg vorig boekjaar 13,6 miljard USD. Cisco keerde in het vierde kwartaal 1,3 miljard USD aan dividenden uit en kocht voor 800 miljoen USD eigen aandelen in. Voor het volledige boekjaar bedragen die cijfers respectievelijk 4,8 en 3,9 miljard USD.

Conclusie

Het aandeel van Cisco is na de recente klim gestegen naar het hoogste niveau sinds 2007. Toch is Cisco al lang geen groeiverhaal meer, maar dat wordt voor een stuk gecompenseerd door de vrij royale aandeelhoudersvergoedingen. Aan 13 keer de verwachte winst vinden we Cisco correct gewaardeerd en we hanteren daarom een neutraal advies.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content