BMB wordt Benelux Organisatie voor Intellectueel Eigendom

Precies een jaar geleden werd Edmond Simon aangesteld als nieuwe directeur van het in 1971 opgerichte Benelux-Merkenbureau (BMB), met hoofdzetel in Den Haag. Een even mooi als moeilijk jaar, zo omschrijft de Luxemburger zijn eerste 365 dagen.

Ik heb het voorbije jaar een pak nieuwe uitdagingen op mij zien afkomen. Bovendien heb ik met plezier kunnen vaststellen dat veel dingen die ik vroeger op poten heb gezet vandaag hun vruchten afwerpen.”

Edmond Simon werkt al 28 jaar voor het Benelux-Merkenbureau (BMB), de organisatie die instaat voor de registratie van merken in de Benelux. Als hoofd van de afdeling Wetstoepassing zorgde hij onder meer voor een kortere registratieprocedure en voor de invoering van een oppositieprocedure waardoor bedrijven nieuwe merken kunnen aanvechten via een administratieve procedure. “De moeilijkheid van het voorbije jaar schuilde dan weer in de veranderde marktomgeving waaraan we met het nieuwe verdrag een antwoord moesten bieden,” vertelt de directeur.

Door de oprichting van een Europees Merkenbureau (EMB) in 1996 heeft het Benelux-Merkenbureau veel bevoegdheden zien vertrekken naar het Europese niveau. “Let wel: er blijft sowieso een Benelux-organisatie bestaan, want KMO’s blijven behoefte hebben aan een nationale inschrijving van merken en modellen,” aldus Simon. “Het aantal registraties bij KMO’s blijft trouwens in de lift zitten omdat steeds meer ondernemingen zich bewust worden van het belang van merkregistratie en omdat ze merken dat het helemaal niet zo duur is.”

Het nieuwe Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) moet wel nog worden geratificeerd door de respectieve parlementen, maar verwacht wordt dat het op 1 januari 2006 van kracht wordt. Het nieuwe verdrag vervangt de twee verdragen die aan de basis lagen van enerzijds het Benelux-Merkenbureau en anderzijds het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM). Het voorziet ook in de samenvoeging van de twee bureaus tot de Benelux Organisatie voor Intellectueel Eigendom. Bovendien wordt het eenvoudiger om de wetgeving op intellectueel eigendom aan te passen aan de Europese en internationale regelgeving. Ten slotte voorziet het nieuwe verdrag ook in de mogelijkheid om de bevoegdheid over nieuwe activiteiten, zoals octrooien, onder te brengen bij het Benelux Organisatie voor Intellectueel Eigendom.

Momenteel hebben de drie Benelux-landen elk een eigen instantie die zich bezighoudt met octrooien. “Voor het BMB zou het een belangrijke schaalvergroting betekenen als we die derde activiteit kunnen overnemen, zoals dat in andere landen trouwens al lang het geval is,” zegt de directeur.

Simon voegt er wel snel aan toe dat de integratie van octrooien nog niet voor onmiddellijk is. “Het heeft twintig jaar geduurd om merken en modellen samen te brengen. Ik hoop wel dat het niet nog eens zo lang duurt om de derde activiteit op het gebied van intellectueel eigendom op Benelux-niveau te harmoniseren,” lacht hij.

Hans Sterkendries

Edmond Simon werkt al 28 jaar voor het Benelux-Merkenbureau.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content