Beste bedrijfsvoerder, laat u inspireren

Nikolay Dentchev

Duurzame oplossingen op het bedrijfsvloer zijn niet eenvoudig. De ontwikkeling van strategieën voor duurzaam ondernemen zijn dat evenmin. De moeilijkheid ligt niet in de wil of in de ambitie van bedrijfsvoerders. Velen zijn al lang overtuigd van de kracht van duurzaam ondernemen. Maar het vergt een continue verbetering. Volgens de filosofie van het duurzaam ondernemen kan het altijd beter. Betere producten, betere diensten, betere processen, en dat alles beter voor alle stakeholders. Duurzaam ondernemen betekent beter ondernemen. Het vergt vaak een multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere afdelingen en professionals uit verschillende vakgebieden betrokken moeten zijn. Duurzaam ondernemen is niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Bedrijfsvoerders kunnen zich laten inspireren.

Duurzaam ondernemen is niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk.

Bedrijfsvoerders zoeken makkelijk inspiratie bij netwerkorganisaties met een focus op duurzaam ondernemen. Inspiratie komt dan door de studies en de verhalen van andere bedrijfsvoerders. The Shift is zo’n organisatie in België, en haar grote zus op het Europese niveau heet CSR Europe. Een luisterend oor leggen bij VBO, Unizo en Voka zou dus evenzeer voor inspiratie zorgen. Etion biedt een uitstekend forum voor geëngageerd ondernemen, en er zijn verschillende sectororganisaties die duurzaam ondernemen een warm hart toedragen. Daarnaast zijn er meerdere boeken, wetenschappelijke studies, conferenties en consultants die voor inspiratie kunnen zorgen. Maar ik vermoed dat de meeste bedrijfsvoerders al gretig gebruikmaken van de bovenvermelde types van inspiratie voor duurzaam ondernemen.

Men zoekt echter nauwelijks inspiratie in de businessmodellen van sociale ondernemers. Die focussen op een sociaal of een milieuprobleem, en zoeken naar een oplossing. Met veel passie, met veel creativiteit en met weinig middelen. Het drijven van een business is voor sociale ondernemers een middel om sociale en milieuproblemen op te lossen, en geen doel op zich. Omdat ze erin slagen met weinig middelen duurzame oplossingen uit te werken, blijken ze een uitstekende bron van inspiratie. Bart Weetjens van Apopo kan zo’n bron van inspiratie zijn. Zijn sociale onderneming traint ratten om mijnen op te sporen, waarna die geneutraliseerd worden. De hero rats van Apopo kunnen ook in een vroege fase tuberculose opsporen. Dat gebeurt zeer doeltreffend, met een fractie van het geld dat de alternatieven kosten.

Arnaud Raskin is een andere goede bron van inspiratie. Zijn sociale onderneming, StreetWize, gebruikt verhalen van straatkinderen voor de opleiding van topmanagers. Raskin heeft veel verhalen van straatkinderen uit de hele wereld kunnen verzamelen met zijn andere activiteit, MobileSchool. Dat organiseert mobiele scholen voor kinderen die niet naar een school kunnen gaan. De inkomsten van de StreetWize-opleidingen voor topmanagers worden gebruikt voor de bouw van mobiele scholen. Zo zijn er nog veel voorbeelden, in uiteenlopende activiteiten.

Beste bedrijfsvoerders, zoek inspiratie voor duurzaam ondernemen bij Belgium Impact (www.be-impact.org). Dat is een nationaal platform voor succesvolle en innovatieve sociale ondernemers. U kunt er meer dan 300 inspirerende cases vinden en meer dan 100 organisaties die actief zijn in het sociaal ondernemerschap. Het is de ambitie dat aanbod nog uit te breiden. De cases dekken een breed spectrum van uitdagingen in duurzaamheid. Hopelijk kunnen hun voorbeelden u helpen. Misschien kan uw blik op die cases zelfs tot een samenwerking leiden. Hun expertise en hun aanpak van sociale en milieuproblemen kunnen nuttig zijn voor uw organisatie. Want alleen inspiratie, creativiteit en innovatie kunnen ons leiden naar duurzame oplossingen voor onze maatschappij.

De auteur is professor Ondernemerschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content