Belgische directe energie-import is vooral afhankelijk van Nederland

De Belgische directe energie-import is voor vijftig procent afhankelijk van Nederland, blijkt vrijdag uit onderzoek van Vives KU Leuven. Rusland komt op de tweede plaats met tien procent, Noorwegen op plaats drie met zes procent.

Het overgrote deel van de energiebevoorrading voor België komt dus van buurland Nederland. Tien procent van onze energie-import komt uit Rusland, in tegenstelling tot enkele andere Europese landen als Polen, Slovakije, Finland, Litouwen of Bulgarije, waar de directe Russische import ruim vijftig procent van de energiebevoorrading bedraagt. Slovakije passeert zelfs de grens van zestig procent. Hoeveel van de energie die uit Nederland komt indirect tot in ons land is geraakt, en dus bijvoorbeeld vanuit Rusland via Nederland gestuurd wordt, is niet onderzocht in de studie. Daarvoor is de analyse van indirecte handelsstromen nodig. ‘Op dit moment zijn we bezig met een dergelijke analyse, maar die stromen volledig in kaart brengen, vraagt een behoorlijke tijd’, zegt onderzoeker Yannick Bormans (KU Leuven).

Of het realistisch is om volledig onafhankelijk te worden van Russische energie, is op basis van de studie moeilijk te zeggen. Bormans gaat er wel van uit dat we door de sancties een stijging van de energieprijzen zullen meemaken, iets wat we nu al zien op het wereldtoneel. ‘Maar op de grootorde van de prijsstijgingen hebben we op dit moment geen zicht’, zegt Bormans. De studie bekeek ook de handelsstromen van en naar Rusland in bepaalde sectoren. Rusland valt buiten de top tien van meest belangrijke handelspartners van België. ‘We voorspellen dat de impact van handelssancties dus zal meevallen.

Alleszins zal de invloed minder groot zijn dan bij de Brexit of bij de Covidcrisis het geval was’, verduidelijkt Bormans. ‘Bepaalde sectoren zullen wel zwaarder getroffen worden dan andere.’ De mijnbouw, mineralen, groot- en kleinhandel, metalen, chemicaliën en transport exporteren en importeren het meest naar en uit Rusland. Van deze sectoren wordt dus verwacht dat ze het meest geraakt zullen worden als de handelsstromen naar Rusland volledig zouden stilvallen. De diamantsector, die onder mijnbouw valt, kan dus een zware klap krijgen, zoals recentelijk in de media gesuggereerd werd. Een sector als de bouw of textiel is daarentegen amper betrokken in handel van en naar Rusland, en zou de impact van sancties dus minder hard voelen.

Partner Content