BELGACOM EN TRACTEBEL. Marktafspraken in mobilofonie ?

Heeft, nog vóór op 29 mei alle kandidaat-operatoren van het tweede GSM-netwerk in België hun offertes indienden bij het Belgisch Instituut voor Post en Telekommunikatie (BIPT), één van hen voorafgaandelijke afspraken gemaakt met Belgacom ? De kans is reëel. Eén en ander valt af te leiden uit de duistere zone waarin het dossier van de interkonnektietarieven zich bevindt.

Het koninklijk besluit van 7 maart ’95 poogde klaarheid te scheppen in de tarieven die Belgacom aan de tweede GSM-operator zal aanrekenen voor interkonnektie met zijn vast telefoonnet. Kenners beschouwen dit KB echter als een “richtsnoer”, en dus niet bindend. De mogelijkheid dat een kandidaat voor het tweede GSM-net het met Belgacom op een akkoordje gooide om lage interkonnektietarieven in de wacht te slepen, is groot.

Precies over het consortium Voditel (Tractebel en Vodafone) doen dergelijke geruchten de ronde. Voditel zou met Belgacom lage tariefkortingen hebben afgesproken en mede daardoor een hoge biedprijs volgens insiders 9 tot 9,5 miljard frank kunnen indienen bij het BIPT. Deze biedprijs is zoals bekend een cruciaal criterium in de toekenning van de mobilofoonlicentie.

In kringen rond het mobilofoondossier wordt niet ontkend dat Belgacom benaderd kan zijn. “In teorie is zoiets mogelijk, ” geeft André Jurres van het consortium BelCell (rond Telekom Finland en Telenor) toe. “Ik vind het zelfs helemaal niet verkeerd dat hierover rechtstreeks met Belgacom onderhandeld kan worden. Maar ik betwijfel of de verlaging van de interkonnektietarieven zo’n impact heeft op de biedprijs. “

Nochtans, Jurres schat de interkonnektiekost voor de tweede GSM-operator in tien jaar tijd op zo’n 17 à 18 miljard frank. Dit is niet niks. En zowel Belgacom als de regering kunnen voordeel halen uit zo’n “interkonnektiedeal”. De telefoonmaatschappij omdat ze dan, in ruil, van de tweede GSM-operator kan eisen dat hij ook na ’98 wanneer andere telefoonoperatoren op de Belgische markt komen de lijnen van Belgacom blijft gebruiken. En de regering omdat een hogere biedprijs meer miljarden in het begrotingslaatje brengt.

De vraag blijft dan wel of dergelijke marktafspraken wettelijk zijn. Eric Van Heesvelde, hoofd van het BIPT : “Wij gaan enkel uit van de dossiers zelf die elke mobilofoonkandidaat bij ons heeft ingediend. Voor een kontrole op eventuele voorafgaandelijke marktafspraken zijn de bevoegdheden van het BIPT nogal beperkt. “

PHILIPPE BODSON (TRACTEBEL) Hogere biedprijs dankzij tariefafspraken met Belgacom ?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content