BELASTING OP EEN VERZEKERINGSREKENING

U kunt zowel kiezen voor een ‘fiscale’ verzekeringsrekening als voor een ‘niet-fiscale’ verzekeringsrekening.

Kiest u voor de fiscale variant, dan kunt u de premies fiscaal in mindering brengen. De betaalde premies leveren u een belastingvoordeel op van 30 à 40 % (plus gemeentebelasting), met die beperking dat per jaar maximaal 1870 euro (inkomstenjaar 2005) aan premies voor een belastingvermindering in aanmerking komt. Noteer ook dat er in de praktijk meestal geen fiscaal voordeel zal zijn wanneer u de kapitaalaflossingen van een hypothecaire woonlening fiscaal in mindering brengt. In ruil voor deze belastingvermindering zult u wel een belasting moeten betalen als u het kapitaal opvraagt. Wacht u tot uw zestigste, dan betaalt u slechts 10 % belasting. Vraagt u het kapitaal vroeger op, dan betaalt u 33 % belasting (plus gemeentebelasting).

Kiest u voor de niet-fiscale variant (bijvoorbeeld omdat u vroeger een hypothecaire woonlening hebt afgesloten of omdat u een groter bedrag dan 1870 euro wilt storten), dan komen de betaalde premies niet in aanmerking voor een belastingvermindering. Toch moet u eventueel rekening houden met de roerende voorheffing.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen gedeeltelijke opnamen (‘vrije afkopen’) en periodieke, geregelde opnamen.

1. Gedeeltelijke opnamen

Er wordt geen roerende voorheffing ingehouden als:

– de opname wordt verricht meer dan acht jaar na de datum van intekening op het contract;

– de opname wordt verricht vóór de afloop van de acht jaar, maar de intekenaar heeft bij het afsluiten van het contract gekozen voor een overlijdensdekking van 130 % van het ingebrachte kapitaal én de intekenaar, de verzekerde en de begunstigde bij leven zijn identiek. Kiest men voor een overlijdensdekking, dan moet daarvoor jaarlijks wel een bijkomende premie worden betaald en dat gaat ten koste van het gewaarborgde rendement.

Er wordt wel roerende voorheffing ingehouden als de opname wordt verricht binnen acht jaar na datum van intekening van het contract en:

– de intekenaar bij het afsluiten van het contract niet heeft gekozen voor een overlijdensdekking van 130 %;

– de intekenaar iemand anders is dan de verzekerde of niet de begunstigde is in geval van leven bij afloop van het contract.

2. Periodieke, geregelde opnamen

Bij periodieke, geregelde opnamen is de roerende voorheffing altijd verschuldigd.

Zowel bij gedeeltelijke als bij periodieke opnamen wordt de roerende voorheffing berekend op het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75 % per jaar, ook wanneer de gewaarborgde interestvoet lager is. Daartegenover staat dat de winstdeelname vrij is van belasting.

Ten slotte voegen we eraan toe dat de verzekeringsrekening niet onder toepassing van de Europese spaarrichtlijn valt. Stel dat een Belg in Nederland zo’n product koopt. De Nederlandse fiscus zal hierover geen informatie doorgeven aan de Belgische fiscus.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content