Banken blokkeren steeds meer rekeningen

Ombudsfin, de ombudsdienst die probeert te bemiddelen in geschillen tussen consumenten en de banken, merkt op dat er almaar meer klachten komen over het blokkeren van rekeningen. In 2021 ontving Ombudsfin 189 klachten over het blokkeren van rekeningen en het beëindigen van klantenrelaties, tegenover 107 in 2020. In het jaarverslag van 2019 kwam dat probleem nog niet ter sprake.

1. Kan een bank zomaar rekeningen blokkeren?

Ja, als die mogelijkheid in de algemene voorwaarden staat. Het gebeurt dat een klant maandenlang zijn rekening niet kan gebruiken, als het puur om een blokkering gaat. De bank is ook niet altijd verplicht een uitleg voor de blokkering te geven. Wanneer ze witwassen, geldezels of terrorismefinanciering vermoedt, is ze zelfs gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De bank zal dan een melding maken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en de relatie met de klant onmiddellijk opschorten of stopzetten.

2. Moet er altijd vermoeden van strafbare feiten zijn?

Nee, Ombudsfin merkt dat banken steeds vaker zakelijke relaties met klanten of zelfs categorieën van klanten beëindigen om bepaalde risico’s af te bouwen. De banken lijken dan meer “een strategie van ontwijken van risico dan van beheren van risico” te hanteren. Mensen die buiten de Europese Unie wonen, zijn daar vaak de dupe van, of mensen die veel cash- of internationale betalingen doen. Nochtans vragen de Belgische, de Europese en de internationale toezichthouders om geval per geval te beoordelen.

3. Wat kan de klant doen?

Niet veel. Ombudsfin kan een bank niet dwingen een relatie met een klant in stand te houden en meldt dat banken “vrijwel nooit bereid zijn terug te komen op hun beslissing om de relatie te beëindigen”. Het kan er enkel voor zorgen dat de opzeggingstermijn (meestal twee maanden) en andere formaliteiten, zoals een opzeggingsbrief door de bank, gerespecteerd worden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content