“Als industrie is het onze plicht de Elia-heffing te contesteren”

Volgende week

Philippe Vlerick, Trends-minister van

Buitenlandse Zaken en Exportbeleid.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be.

eXtra informatie op www.trends.beDe functies van de leden van het zakenkabinet.

DONDERDAG 3 FEBRUARI

Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) wil het risico op ongevallen gebruiken als norm voor het verkeersbeleid, en de snelheidsregels zullen voortaan strikter worden geïnterpreteerd.

Christ’l Joris. “Ik ben het volmondig eens met de minister, die korte metten wil maken met de normvervaging in het verkeer. Daarover gaat het tenslotte: als de wet zegt dat de grens 120 kilometer per uur is, dan kan daar een beetje speling op zitten, maar niet zoveel dat je pas bij 135 kilometer per uur wordt geflitst. Interpretatie van een onduidelijke norm opent de deur voor willekeur en onduidelijkheid. De flitspalen werken wel degelijk. Het Steunpunt Verkeersveiligheid berekende dat de flitspalen het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden met 27 % naar beneden halen. Er staan er nu zo’n 500 in het Vlaams gewest, die 100.000 euro per kruispunt kosten. Dat is misschien veel geld – ook voor de overtreder, al heb ik op dat domein gelukkig weinig ervaring – maar wat is een mensenleven waard?

“Dat die duidelijkheid werkoverlast zou betekenen voor politie en parketten, verbaast me een beetje. Misschien is dat tijdelijk zo, maar een Vlaming past zich aan. Dat is ook met de flitspalen duidelijk aangetoond. En financiële overwegingen lijken me ook uit den boze. Zoals minister Landuyt stelt: ‘De enige goede flitspaal is er één met een dalend financieel rendement’.”

VRIJDAG 4 FEBRUARI

Zoals elk jaar nodigt de gemeente Malle de middenstand, KMO, industrie en zelfstandigen uit op een sobere maar hartelijke nieuwjaarsreceptie. Tijdens de gesprekken wordt er ook gediscussieerd over de Elia-taks. Christ’l Joris blijft het er moeilijk mee hebben.

Joris. “De Elia-taks werd federaal ingesteld om de gemeenten te compenseren voor de inkomsten die ze derfden door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Maar als industrie – onder meer Indu-strie Vlaanderen en Voka delen dit standpunt – is het onze plicht die heffing te contesteren. Niet alleen vanwege de kosten en de gevolgen voor onze concurrentiekracht, maar ook uit goed burgerschap.

“Eén: zo’n heffing ‘verduistert’ de positieve en kostenverlagende gevolgen van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en saboteert dus dat mechanisme. Twee: het is een oneigenlijk gebruik van de bevoegdheid om belastingen te heffen. Het gaat hier noch om herverdeling, noch om regulering. Men zoekt gewoon een financier. Drie: de federale overheid maakt voor haar maatregelen vrij gebruik van andermans beurs en wil zelf de verdienste opstrijken.

“Lees er de Prospero-studie van McKinsey op na: in vergelijking met andere landen drukt het hele Belgische overheidsapparaat zwaarder op onze budgetten. Bij de Elia-heffing op zich, en bij de creativiteit waarmee lokale overheden nieuwe lasten creëren, hoort een dringende vraag om te onderzoeken hoe, als goed huis- of burgervader, de budgetten en kosten kunnen worden verlaagd en beheerst. In de beleidsbrief van mijn gemeente, Malle, vind ik in elk geval een lijst voornemens in het domein ‘kostenbesparing’ die getuigen van een (intentie tot) goed beheer.”

WOENSDAG 9 FEBRUARI

Het bedrijf Alcogroup wil in de haven van Gent als eerste in België een fabriek bouwen voor de productie van bio-ethanol op basis van suikerbieten en graan. De regering zou dan wel de belasting op biobrandstoffen moeten afschaffen, maar minister van Financiën Didier Reynders (MR) ziet dat niet meteen zitten.

Joris. “Biobrandstof en koolzaadolie lijken een veelheid van troeven te hebben. Voor de landbouwers zit er mogelijk een nieuwe teelt en een nieuwe bron van inkomsten in. De brandstof blijkt een haalbare aanvulling van gewone fossiele brandstof, en is duurzamer omdat ze bij verbranding broeikasgas-neutraal is. En dan blijkt plots dat er fiscale en financiële hinderpalen bestaan. Volgens minister Reynders mag de toepassing van biobrandstof de staatskas geen cent kosten. Ter compensatie van een eventuele lage accijns op biobrandstof zou de accijns op fossiele brandstof verhoogd moeten worden. Dat lijkt me een verkeerde koppeling.

“Ten eerste: als het verhaal klopt, zal investeren – we spreken niet over zwaar subsidiëren zoals in windenergie – in biobrandstof op termijn milieukosten sparen en moeten we straks minder dure (Kyoto-)inspanningen doen. Ten tweede: de zware accijnzen op fossiele brandstof waren toch ook regulerend bedoeld. Men wilde het gebruik ervan afremmen. Het lijkt me geen correct signaal om ze omwille van belastingneutraliteit te verhogen, nu ze creatieve geesten en consumenten aanzetten tot het zoeken van andere (deel)oplossingen. Ten derde: biobrandstof kan fossiele brandstof nog niet volledig vervangen. Ik kan me niet indenken dat de impact nu heel groot zou zijn, en de accijnzen op fossiele brandstoffen verhogen is in dat geval alleen maar kostenverhogend.”

L.H.

“De Elia-heffing

saboteert de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content