ALCATEL BELL. Voor wie de stormklok luidt

Nu de exportmarkt van Alcatel Bell slinkt, lonkt kersvers topman Julien De Wilde naar Telenet Vlaanderen en alternatieve operatoren.

Een gesprek.

Storm op de telekombarometer. “We kruipen door het oog van een liberalizeringsorkaan, ” zo vatte ingenieur Julien De Wilde (51 j.) vorige week onverbloemd de status van Alcatel Bell waar hij sinds 1 februari de topfunktie bekleedt samen. Bij een kop ochtendkoffie meldde hij nuchter : “Het voorbije boekjaar 1994 oogt vrij goed, want de omzet steeg net iets maar niet spectaculair boven de 41,4 miljard frank rekordhoogte van ’93. Ook het rendabiliteitspeil blijft wellicht stabiel. Maar we ondervinden sinds kort dat ons orderboekje terugloopt. En we merken dat er in China toch dé motor van onze jongste fenomenale groei serieuze veranderingen op til zijn. “

De telekomtopman doelt op het importtarief van 32 % dat sinds kort in China geldt. Komt er een einde aan de gouden exportepisode van Alcatel Bell. Hij zégt het niet met zoveel woorden. Maar de rekordjaren ’92-’94, waarin het bedrijf in totaal 4,3 miljoen lijnen (van de telefooncentrale S12) aan China wist te verkopen voor de astronomische kontraktsom van 20 miljard frank lijken definitief voorbij.

DE KNIK.

De Wildes voorganger, John Goossens die deze olympische kontrakten binnenrijfde tikte al in mei ’94 waarschuwend op het grafiekbord. Hij wees toen op de onvermijdelijke “neerwaartse knik” en noemde 1994 een scharnierjaar waarin het bedrijf “passende antwoorden” moest zoeken op nieuwe strategische uitdagingen. Ironisch genoeg wisselde John Goossens daarna zijn topzetel bij Alcatel Bell voor het toppluche van Belgacom. Nu mag Julien De Wilde tot voor kort belast met internationale operaties en speciale projekten in zijn plaats antwoorden.

Zegt hij : “Het hogere Chinese importtarief zal onze export naar China doen slinken. Maar dat belet niet dat die markt fenomenaal blijft goed voor pakweg 15 à 20 miljoen lijnen per jaar en dat Alcatel er marktleider kan blijven. ” Het Antwerpse Bell hoopt z’n dalende uitvoer te kompenseren met meer lokale produktie via de 31,7 %-filiaal Shanghai Bell : in ’93 was die dochter goed voor zo’n 3 miljoen S12-lijnen of een totale omzet van 17,6 miljard frank. De produktiekapaciteit wordt er nu opgetrokken tot 4,5 miljoen lijnen en de opening van een nieuwe assemblagefabriek in Pudong staat op stapel.

Kan Alcatel Bell zijn hoge exportaandeel 69 % in ’93, vooral dankzij de Chinese bestellingen wel behouden ? Want ook de uitvoermarkten in Mexico en Turkije staan onder druk. De Wilde hierover : “In Mexico hebben we in ’94 zo’n 900.000 lijnen verkocht. Dit jaar kregen we orders binnen voor een 300.000-tal lijnen, maar sindsdien zijn er geen extra bestellingen meer binnengekomen. De monetaire en ekonomische krisis speelt ons parten. Ik hoop op een heropleving in het laatste kwartaal van dit jaar. “

In Turkije botste Alcatel Bell op de botte weigering van de lokale PTT om te betalen voor de bestelde lijnen. Via het filiaal Teletas (waarin Bell 65 % bezit) werden daarom aanzienlijke leningen aangegaan. Julien De Wilde : “Door de krisis kende de Turkse lire er intrestvoeten van 600 tot 700 %. We zaten opgescheept met een fenomenaal probleem. Maar de cash flow van Teletas, die vooral wegvloeide gedurende de eerste 9 maanden van ’94, is opnieuw onder kontrole. Ik verwacht niet dat de lokale Turkse telekominvesteringen meteen zullen aanzwengelen, maar Teletas (6 miljard frank omzet in ’93 nvdr) is nu zo geherstruktureerd dat het tot één van de meest flexibele, performante units behoort binnen de Alcatel-groep. “

DE KOERS.

Voor De Wilde komt het nu aan op stuurmanskunst om Alcatel Bell veilig door de storm te loodsen. Een greep uit de strategische richtingen waarheen het bedrijf moet varen :

– wat betreft een (eventuele) participatie van Alcatel Bell in Belgacom (die vandaag nog steeds goed is voor twee derde van de thuismarkt van Bell of 8 miljard frank omzet per jaar) : “Geen kategorische ja of neen, ” luidt het antwoord. “We zullen op het goede moment moeten zien hoe de kaarten liggen. Ik wil een partnership met Belgacom in de long run en tegelijk een samenwerkingsverband met andere operatoren niet uitsluiten. “

– over het wegvallen van de jaarlijks door Belgacom uitgekeerde O&O-subsidies : “Die beslissing raakt Bell in het hart. Vorig jaar investeerden we 25 tot 26 % van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Een verschrikkelijk hoog peil (het gemiddelde in de volledige Alcatel-groep schommelt rond de 12 % nvdr). We hebben Belgacom een aantal alternatieve denkpistes voorgesteld om die O&O-band te behouden. De uitbouw van één gezamenlijke onderzoekscel zoals het Zweedse Televerket samen met Ericsson doen kan overwogen worden. “

– over de interesse van AT&T voor een vast partnership met Belgacom : “Ik denk dat we in België heel voorzichtig moeten zijn met partners die zowel aktiviteiten in de operating het uitbaten van een telefoonnet als in de manufacturing de produktie van telecomapparatuur kombineren. Al vind ik persoonlijk en nu spreek ik louter uit persoonlijke naam dat er op termijn ook voor Alcatel Bell een operatorsrol is weggelegd, gewoonweg omdat dit ons in de toekomst veel meer waarborgen zal bieden dan wanneer we enkel aktief zouden blijven als producent. Een verschrikkelijk gevoelig onderwerp, zelfs op Europees niveau. “

– over het sterk wijzigende telekomlandschap : “Het wordt één van de grote uitdagingen voor Alcatel Bell om naast onze exclusieve band met Belgacom ook een cruciale samenwerking tot stand te brengen met alternatieve operatoren die nu her en der uit een totaal andere wereld opduiken : ik denk aan de banken met hun gigantische telekominfrastruktuur, oliemaatschappijen, elektriciteitsbedrijven en spoorwegen. “

– over Telenet Vlaanderen, het Vlaamse projekt voor de uitbouw telekomdiensten via de tv-kabel : “Mijn houding naar Telenet is, wij wensen samen te werken, als leverancier van hard- en software of als consultant met netwerkervaring. Men noemt ons een telefoonbedrijf, maar we hebben veel kennis en ervaring in de kabelsektor. Als Telenet Vlaanderen nu al een operationele entiteit zou zijn, dan zou ik meteen een marktmogelijkheid in Turkije aankaarten. Daar worden immers de kabeltv-aktiviteiten, vandaag nog een onderdeel van de Turkse PTT, afgesplitst en geprivatizeerd. Net zoals we met Belgacom in de Russische joint venture Combellga hebben gedaan, zouden we een samenwerking met Telenet in het buitenland kunnen opzetten. Zoiets zou ik dolgraag willen doen. “

– over de perikelen bij het Franse moederbedrijf Alcatel Alsthom (enerzijds de geruchten dat de groepswinst in ’94 zou verschrompeld zijn met 40 % tot zo’n 3 miljard Franse frank, anderzijds het juridische verbod aan topman Pierre Suard om het bedrijf te leiden) : “De ekonomische resultaten van Alcatel Alsthom in ’89-’92 waren de absolute top. Er is nu een overreaktie. Iedereen ziet dat de traditionele eerste van de klas opeens tweede is geworden en veronderstelt dus dat de resultaten van de student slecht zijn. Maar we maken nog steeds een zeer komfortabele, gezonde winst en de technologische basis van het bedrijf blijft intakt. “

Over de juridische problemen wil De Wilde kort zijn : “Dit is een zaak van het moederbedrijf en ik steun volop de beslissingen die daar genomen worden. Dat het gerecht zijn werk doet en de kwestie zo snel mogelijk uitklaart. Maar ik blijf ervan overtuigd dat Alcatel, én zeker mijnheer Suard, korrekt heeft gehandeld” (zie kader).

Op de slotvraag of de benoeming van John Goossens nu een voordeel of een nadeel is voor Bell, reageert Julien De Wilde afgemeten : “Ik bekijk dat zeer neutraal, zakelijk en professioneel. We staan als twee NV’s tegenover elkaar, die nu toevallig klant en leverancier zijn. We hebben hard gewerkt aan een goed partnership, en ik hoop dat dit ook zo zal blijven. ” Dan, cryptisch afsluitend : “Maar ik verheel u niet dat, als ik de zaak analyzeer, zijn benoeming ons meer schade dan voordeel kan opleveren. Ook de konkurrentie zou, als ze erover nadenkt, tot eenzelfde konklusie komen. “

PIET DEPUYDT

JULIEN DE WILDE (ALCATEL BELL) “Mijn houding naar Telenet Vlaanderen is, wij willen dolgraag samenwerken. “

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content