Aandelenselektie ’95. 10 kleine negers

Is de beurs te kloppen ? We ondernemen een poging met een handvol haarfijn geselekteerde aandelen. Op hoop van zegen…

Peter Lynch en Warren Buffett mogen op vier oren slapen. We ambiëren geen plek onder de gerenommeerde beursgoeroes. Onze bestemming blijft beperkt tot tien treffers op basis van fundamentele analyse.

De konkrete aandelenkeuze gebeurt op de Brusselse parketmarkt. De illiquide aandelen worden niet weerhouden. De geselekteerde waarden zullen we gedurende één jaar opvolgen. Een aankoop of verkoop van aandelen is uitgesloten. Eind ’95 bekijken we de “prestatie” van onze 10 kleine negers ?

Abelor : turnaround.

We starten met Abelor, het meest riskante aandeel in onze doos van Pandora. Abelor is de meubelholding van Patrick Depuydt, voormalig Manager van het Jaar. Het aandeel werd in 1991 op de Brusselse beurs geïntroduceerd tegen 2033 frank. De afgelopen jaren waren allerminst suksesvol. Dit had in niet geringe mate te maken met de keiharde konkurrentie in de sektor. Gekoppeld aan de zware Belgische loonhandicap.

Over het eerste halfjaar van 1994 werd een verlies per aandeel van 343 opgetekend. Toch werden reeds in 1993 de verlieslatende Belgische bedrijven Vedifoam en Vediwood verkocht. Velda volgde in juli ’94. Bijna 85 % van de produktie-eenheden bevinden zich nu in landen met een substantieel lagere loonkost : Frankrijk, Polen, Indonesië.

Abelor heeft alles van een uitgelezen turnaround. Een mooi eigen vermogen (1296 frank per aandeel). Bedrijven werden geherstruktureerd en verlieslatende participaties afgestoten. Plus een aantrekkende ekonomie die de konsument tot aankopen zal verleiden..

Auximines : vele hoopjes.

De dynamische holding Auximines is het topje van de beursgenoteerde Brederode-piramide. Via een meerderheidsbelang in Belgo-Katanga kontroleert de vennootschap Brederode, Monceau-Zolder en Afrifina.

Heel onlangs verhoogde Auximines haar aandeel in het kapitaal van Belgo-Katanga. Aan de huidige Belgo-koers (5400 frank) vertegenwoordigt deze participatie momenteel circa 14.500 frank per aandeel Auximines. Daarnaast bezit Auximines een hoopje Brederode-aandelen. Tegen de huidige koers van 1600 frank, schatten we dit op ongeveer 9000 frank per aandeel.

Leuk aan Auximines : de groep int zélf de tantièmes in de bedrijven onder kontrole, niet de bestuurders. In 1993 was dit “beslag” goed voor 18 miljoen extra inkomsten. We schatten de waarde van deze “tantièmes” op 2150 frank per aandeel, ongeveer het schuldpeil.

De totale waarde van het aandeel ramen we op goed 23.500 frank. We houden zelfs geen rekening met de forse onderwaardering van Belgo-Katanga en Brederode. Auximines mag U alvast beschouwen als een uitstekend beheerde sicav-met-onderwaardering.

CoBrHa : frisse pint.

Een terugblik op 1994 voert ons dadelijk terug naar die bloedhete zomer, met gelukkig een frisse slok binnen handbereik. Een pintje van CoBrHa, bijvoorbeeld…

“Winstverstopper” CoBrHa is de producent van Primus-pils, de Witte van Haacht, de Tongerlo, frisdrank Val en Pepsi-cola. Voor ’94 gaan we uit van 735 frank lopende en 3760 frank cash flow. In dat geval noteert CoBrHa tegen de huidige koersen aan een koers/winstverhouding van bijna 14,5.

De koers/cashflow bedraagt echter minder dan 3 ! Zeer weinig, en meteen de reden waarom CoBrHa in deze selektie thuishoort. Bovendien is de boekwaarde per aandeel (12.898 frank) hoger dan de beurskoers. We verwachten voor 1995 een verder stijgende winst. Verhoogde afschrijvingen kunnen immers niet eeuwig de winst verstoppen.

Fimeuse : ondergewaardeerd.

We gaan niet plat voor de Generale Maatschappij, maar wel voor dochtermaatschappij Fimeuse. Het voornaamste aktief van deze kleinere holding betreft een participatie van 26,62 % in de Fabricom Groep. Hiermee profileert Fimeuse zich als de zoveelste holding met monokultuur, genre Tubize (UCB), Solvac (Solvay) en Auximines (Brederode). Holdings die al te vaak op een onterechte korting op de intrinsieke waarde worden bedacht.

Qua omzet is Fabricom een groeier van formaat. Van 21,5 miljard in 1989 ging het gestaag naar 44,8 miljard in 1993. De laatste jaren volgt de vennootschap een groeiritme van 17,5 % op jaarbasis. De winst kon geen gelijke tred houden. Maar na een periode van konsolidatie in 1994-1995, zou de omzetgroei zich moeten vertalen in een (forse) winstgroei.

Waarom we Fimeuse een winnersplek waardig achten ? Vooreerst is er de onderwaardering. Per aandeel Fimeuse koopt u voor minimum 15.500 frank in Fabricom. Bovendien zal Fabricom Groep over het boekjaar 1994 terug een dividend betalen. Kortom, zowel voor Fimeuse als Fabricom tippen we op een (fors) hogere winst in ’95.

Ford Belgium : pay-out, a.u.b.

Als volgend negertje prezenteren we voor de verandering een stevige dividendbetaler. Dat hopen we althans ! Ford Belgium is de exclusieve verdeler van Ford-wagens in België en Luxemburg. De voorbije jaren belandde het bedrijf in de rode cijfers, maar de zeer mooie halfjaarcijfers maken veel goed.

Mede dank zij het Autosalon werd liefst 838 frank per aandeel winst na belastingen geboekt. Over heel ’94 komen we waarschijnlijk aan 1000 frank. Vroeger kende Ford Belgium een hoge pay-out. Vrij vertaald : het grootste deel van de winst werd als dividend verdeeld onder de aandeelhouders. Voor het afgelopen boekjaar tippen we stiekem op een dividend van 400 frank.

Moustier sur Sambre : volkomen gedekt.

We zouden haast voorbijgaan aan een aandeel uit het Boël-imperium. Wat bij deze is rechtgezet. Mecaniver is een biezonder goedkoop genoteerd voedingsaandeel. In de VS troont dit Danone-filiaal als marktleider in de yoghurtbranche. Bovendien bezit het bedrijf 56 % van BSN-services, het financiële koördinatiecentrum van Danone. Op basis van de eerste-semestercijfers schatten we de lopende gekonsolideerde winst over 1994 op 671 frank per aandeel. De lopende cash flow ramen we op 845 frank. De boekwaarde bedraagt 5933 BEF.

Mecaniver in de selektie ? Liever met korting, als het kan. Wat ons alsnog bij de beloofde kleine neger brengt : Moustier sur Sambre. Nu ja, “klein” ? Het gaat hier zowaar om het duurste aandeel van de Brusselse beurs ! Maar de huidige koers wordt volledig gedekt door de aanwezige liquide middelen en het omvangrijke pakket Danone-aandelen. Daarnaast krijgt de belegger er per aandeel 12 stuks Mecaniver bovenop. Zoals Auximines aandelen Belgo-Katanga bijkocht, verhoogt de familie Boël haar pakket Moustier. Altijd een goed voorteken.

Sococlabecq : gratis staal.

Een staalwaarde mag evenmin in onze lijst ontbreken. Sococlabecq bijvoorbeeld. Als referentie-aandeelhouder van staalbedrijf Clabecq ontpopte deze holding zich tevens tot een gediversifieerde beleggingsmaatschappij (Electrabel, CBR en Electrafina). Vroeger herbergde het filiaal Socinvest vooral obligaties, maar na de aankoop van Socindus werd deze post afgebouwd.

Wat interesseert ons zo in Sococlabecq ? Om te beginnen de dosis termijnrekeningen en obligaties. Waarde : circa 2000 frank per aandeel. Voor het overige zat eind 1993 nog een postje van 1150 frank in Electrabel, 500 frank in Petrofina en 90 frank in Electrafina. De aandelen CBR, eind 1993 goed voor 600 frank per aandeel, werden waarschijnlijk aangeboden tijdens het overnamebod op CBR.

Als we dit allemaal optellen, komen we reeds aan 4340 frank per aandeel. We nemen Sococlabecq dus eigenlijk in de selektie vermits we het staal zowaar voor niets krijgen. Per aandeel Sococlabecq ontvangt u bovendien een geschenk van twee aandelen Clabecq.

UCB/Tubize : solden.

Als afsluiter en zoeken we iets in de chemie. En om meteen de soldensfeer van januari te proeven, liefst iets met korting.

UCB is een bedrijf waar België prat op gaat. Het wordt gekontroleerd ten belope van 36,49 % van het kapitaal. Eén van de grote aandeelhouders, Financière d’Obourg, kocht vorig jaar 7668 aandelen UCB bij. Een voorbode van betere resultaten ?

De hoofdaandeelhouder van Obourg heet Tubize. Hier heeft de familie Janssen stevig de touwtjes in handen. Afgaande op de beurskoers van Obourg en UCB zijn de aandelen Tubize A bijna 70.000 frank waard, de B-aandelen 7700 frank.

Indien we ons echter baseren op de intrinsieke waarde van Obourg wordt respektievelijk méér dan 100.000 frank en bijna 11.000 frank opgetekend. Deze onderwaardering duurt al jaren. Voor 1995 rekenen we op een hernieuwde belangstelling voor UCB en kontrolerende holdings.

Beste wensen.

Normaal gezien doet deze selektie van 10 aandelen het om fundamentele redenen beter dan het beursgemiddelde. We zullen de koersen gedurende een jaar volgen. Als vergelijkingspunt nemen we de returnindex van de kontantmarkt. De belegger op zoek naar interessante aandelen kan natuurlijk zelf een keuze maken uit de vermelde aandelen. Na het weinig interessante 1994 kunnen we alleen het beste verhopen voor 1995. En voor onze 10 kleine negers.

Kristoff Van Houte

Een blikje Primus van CoBrHa, niet te versmaden in ’95.

Sococlabecq wacht een warm en voorspoedig staaljaar.

Palmolie, een dubbele aanrader met stevige winstperspektieven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content