7 goede redenen om te beleggen in landbouw

Na een 2009 in mineur wordt 2010 het jaar van de comeback voor de landbouwsector.

Voor een flink aantal sectoren was 2009 een uitzonderlijk goed beursjaar. Dat geldt vooral voor de cyclische aandelen, die in 2008 heel moeilijke momenten hadden gekend. Toch zijn er ook enkele sectoren die vorig jaar de boot hebben gemist en die nog steeds wachten op een kans om op hun beurt het herstel in te zetten. Een van die achterblijvers is de landbouw. Na enkele jaren van voorspoed heeft de crisis in 2009 lelijk huisgehouden in de sector. Door de kredietcrisis kwamen de investeringen van landbouwers op een laag pitje te staan, waardoor ook de fabrikanten van landbouwmachines en de producenten van meststoffen het zwaar te verduren kregen.

Bovendien verschilt de landbouwsector van andere sectoren in die zin dat hij niet de capaciteit heeft om zich snel aan een veranderende markt aan te passen. Dat is te wijten aan het feit dat er flink wat tijd zit tussen de zaai- en de oogstperiode. Als de vraag verandert, kan het aanbod daar niet onmiddellijk op worden afgestemd. Aangezien in dit geval de vraag gedaald is, kampt de markt met grote overschotten van landbouwproducten, wat geleid heeft tot een zware terugval van de prijzen van die producten. Dat is alleszins zo voor granen als maïs of tarwe en in iets mindere mate voor soja.

2010 zou echter het jaar van het herstel moeten worden. Wij zijn daar alvast van overtuigd. En op lange termijn kan de sector er alleen maar op vooruitgaan. Er zijn tal van argumenten die daarop wijzen. Hieronder stellen we u de zeven meest overtuigende argumenten voor die pleiten in het voordeel van een beursherstel voor de landbouwsector.

1. Wereldbevolking van 9,5 miljard in 2050

De landbouwsector wordt geconfronteerd met een grote uitdaging: beantwoorden aan de stijging van de wereldwijde vraag naar voedsel. Volgens bere-keningen van de VN zal de wereldbevolking tegen 2050 met 30 % aangroeien tot 9,5 miljard mensen. Allemaal monden die gevoed moeten worden…

De bevolkingsaangroei zal ook gepaard gaan met een toename van de bezetting van gronden. Dat betekent dus dat er minder grond beschikbaar zal zijn voor de landbouw. Met andere woorden: de komende jaren zal de hoeveelheid akkerlanden achteruitgaan, terwijl onze behoefte aan voedsel zal toenemen.

2. Verhoging van de levensstandaard

Een ander fenomeen is de evolutie van de consumptiegewoonten. In de opkomende landen veranderen de voedingsgewoonten naarmate de levensstandaard toeneemt. Dat vertaalt zich in een stijging van het vleesverbruik en om dat vlees te produceren, hebben we meer energie, landbouwoppervlakte en landbouwproducten nodig. De stijging van de levensstandaard gaat ook gepaard met een vermindering van het aantal landbouwers. De ontwikkeling van een land leidt immers vaak tot een plattelandsvlucht.

3. Een ontregeld klimaat

De opwarming van het klimaat is geen mythe, maar een bittere realiteit. Niet alleen stijgen de temperaturen, er komen ook meer overstromingen en droogte voor in bepaalde regio’s en ook het aantal natuurrampen neemt toe. Het fenomeen El Niño is een voorbode van wat ons te wachten staat. Het zorgt voor overstromingen langs de Amerikaanse westkust en voor droogte in Azië.

4. Een geconcentreerde markt

Er zijn steeds minder landen waar landbouw de belangrijkste nationale sector is. Dat leidt er soms toe dat meer dan 50 % van de export van bepaalde landbouwproducten uit twee of drie landen afkomstig is. Dat is onder meer zo bij koffie en suiker, waarvan de prijzen vorig jaar de hoogte zijn ingegaan nadat de twee grootste producenten (Brazilië en Ivoorkust) te kampen hadden met ongunstige weersomstandigheden en het aanbod plotseling niet meer volstond om de vraag volledig te dekken.

5. Voedsel als brandstof

Graan dient niet langer alleen om kippen, kalveren, koeien, varkens… vet te mesten, maar ook om biobrandstoffen en ethanol mee te produceren. Binnen enkele jaren zal naar schatting meer dan 50 % (tegenover 30 % vandaag) van de in Amerika verbouwde maïs worden gebruikt voor de productie van ethanol.

6. Onderinvesteringen

Als gevolg van de kredietcrisis en de prijsdalingen van landbouwproducten zoals granen, hebben de meeste landbouwers in 2009 de buikriem aangehaald en alle dure investeringen op de lange baan geschoven. Die investeringen kunnen echter niet eeuwig worden uitgesteld. Zo kunnen de Europese landbouwgronden misschien wel een jaar zonder meststoffen, maar als dat twee opeenvolgende jaren gebeurt, zal dat ongetwijfeld een impact hebben op het rendement. Ook de aankoop van nieuwe landbouwmachines kan één of misschien twee jaar wachten, maar zeker niet langer.

7. Zeer laag gewaardeerd

Door de grote voorraden, de gunstige weersomstandigheden en een verzwakte vraag zijn de prijzen van landbouwproducten in 2009 gedaald en hebben ze (bijna) de hele landbouwsector in moeilijkheden gebracht. Hoe luidt die belangrijke beurswijsheid ook alweer? Juist: kopen op het laagste punt en verkopen op het hoogste punt. Het is dus hoog tijd om terug te keren naar de landbouwsector, aangezien de solden niet eeuwig zullen duren. (C)

Door Karine Huet

Het is hoog tijd om terug te keren naar de landbouwsector, aangezien de solden niet eeuwig zullen duren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content