Tien jaar impactinvesteerder Funds For Good: ‘Ondernemerschap kan voor sommige kwetsbare mensen oplossing zijn’

PATRICK SOMERHAUSEN EN NICOLAS CROCHET “Ondernemerschap kan voor sommige kwetsbare mensen een oplossing zijn.” © FRANKY VERDICKT
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

Funds for Good Impact ondersteunde in tien jaar meer dan 1.000 ondernemers via het verstrekken van een lening op erewoord. Met de uitbouw van de privak ImpaktEU wil de onderneming microfinanciering, ethisch bankieren en sociaal ondernemerschap een extra duw in de rug geven.

Tien jaar geleden stonden Patrick Somerhausen en Nicolas Crochet aan de wieg van Funds for Good. De twee leerden elkaar kennen dankzij een gedeelde passie voor kitesurfen. Somerhausen was ondernemer, Crochet zat in de fondsenbranche. Ze hadden niet het clichématig profiel van gearriveerde businesslui of traders die een carrière van poen scheppen achter de rug hebben, en het moment gekomen achten om iets goeds te doen voor de wereld en de samenleving.

“We waren jong, we hadden nauwelijks centen, en we wilden iets zinvol doen met onze levens”, vertellen ze. “En ja, we wilden bijdragen aan een betere wereld. Vanuit de filosofie: laat ons mensen uit de armoede helpen door hen de kans te geven als ondernemer een job voor zichzelf te creëren en hun dromen waar te maken. Er is nu eenmaal een correlatie tussen werkloosheid en armoede. Ondernemerschap kan voor sommige kwetsbare mensen een oplossing zijn.”

Om dat te realiseren moest er een financieringsbron en een rendabel businessmodel ontwikkeld worden. Dat werd Funds for Good Invest, een commercieel bedrijf dat traditionele beleggingsfondsen met transparante ethische en duurzaamheidscriteria aanbiedt. Tien jaar geleden waren zulke fondsen eerder de uitzondering dan de regel. “Toen waren rendement en filantropie nog twee gescheiden werelden”, legt Crochet uit. “Vandaag ligt de combinatie van een rendementsinvestering en sociale impact veel beter in de markt.”

Op erewoord

Anno 2023 telt de bevek Funds for Good vier compartimenten die telkens door een gespecialiseerde vermogensbeheerder beheerd worden. In totaal gaat het om 600 miljoen euro vermogen onder beheer. De fondsen worden aangeboden via een aantal private banken maar ook minder vermogende klanten kunnen ze kopen via verzekeringsmakelaars of instellingen als vdk bank, Deutsche Bank en Keytrade. Het vlaggenschip is FFG Global Flexible Sustainable, dat beheerd wordt door Banque de Luxembourg.

Funds for Good Invest doneert jaarlijks 50 procent van zijn winst of 10 procent van de omzet (wat het hoogst is) aan Funds for Good Impact. Dat is een sociale onderneming die ondernemers de financiële middelen biedt die ze nodig hebben om een zaak op te starten. Zowat altijd gaat het om mensen die bij de bank geen krediet kunnen krijgen, onvoldoende waarborgen kunnen voorleggen, of niet over eigen middelen beschikken.

Zij kunnen bij Funds for Good een ‘lening op erewoord’ krijgen. Dat wil zeggen dat ze op hun woord van eer beloven de lening terug te betalen. Het gaat om een renteloze lening met een aflossingsvrijstelling van 6 tot 24 maanden, die gekoppeld is aan een microkrediet. Daarom werkt Funds for Good nauw samen met microkredietinstellingen zoals Netwerk Ondernemen en microStart. “Een klassiek voorbeeld is een ondernemer die 10.000 euro microkrediet van één van die instellingen krijgt, waar wij dan 5.000 euro via een lening op erewoord bovenop leggen”, legt Somerhausen uit.

In de tien jaar dat de vzw actief is in de ondersteuning van microfinanciering en de creatie van tewerkstelling via ondernemerschap, heeft ze 1.128 projecten gefinancierd voor een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. Daarbij werden 1.281 banen gecreëerd. Het gros van het geld ging naar ondernemers uit kwetsbare groepen die hun eigen zaak creëerden, maar sinds enkele jaren ondersteunt Funds for Good ook gamechangers. Dat zijn ondernemers die een project starten met een positieve impact op het milieu of de samenleving, zoals de strijd tegen voedselverspilling en inclusieve projecten.

Vrijwilligers

Wat Funds for Good onderscheidt van andere spelers is dat de onderneming focust op de Belgische markt. “Microkredieten worden vaak geassocieerd met ontwikkelingssamenwerking”, beseft Somerhausen. “In die zin zijn wij atypisch. Wij stimuleren lokaal ondernemerschap: een immigrant uit Syrië die zijn eigen restaurant wil opstarten of een Turkse ondernemer die droomt van een eigen kapperszaak. Meer dan de helft van de projecten situeert zich in Vlaanderen en Brussel, vaak in een stedelijke omgeving.”

Naast de financiering biedt Funds for Good de ondernemers ook steeds meer begeleiding onder de vorm van gratis coaching. “Financiering is nuttig als startpunt, maar als je op lange termijn succesvolle ondernemers wilt, is coaching belangrijk”, zegt Crochet. Daarvoor doet de onderneming een beroep op vrijwilligers – vaak mensen die in de beleggingsfondsen investeren en willen meewerken aan de sociale en maatschappelijke rol die Funds for Good nastreeft. “Juristen, bankiers, ondernemers, mensen met een specifieke expertise. We zijn erin geslaagd een For Good Community op te bouwen, die steeds groter wordt”, zegt Crochet trots.

Van de meer dan duizend ondernemers die startten dankzij de financiële bijstand van Funds for Good is meer dan 70 procent nog actief als ondernemer, nog eens 10 procent is nog actief op de arbeidsmarkt. Tot hiertoe werd 92 procent van de leningen op erewoord netjes terugbetaald. De reële kredietverliezen lopen niet hoger op dan 2 procent. “Dat betekent dat het geld dat we de voorbije jaren uitleenden naar ons terugvloeit, waardoor we het opnieuw kunnen investeren. Als we het geld goed besteden, moeten we dus jaar na jaar meer kunnen uitlenen”, zegt Somerhausen.

Echt impactfonds

Maar daar stopt het verhaal niet. Funds for Good lanceerde vorig jaar, in samenwerking met de vermogensbeheerder Inpulse, de privak ImpaktEU. Dat is een fonds dat volledig gericht is op microfinanciering en sociaal ondernemerschap in Europa. “Het doel van het fonds is microfinancieringsinstellingen en ethische, coöperatieve banken meer middelen te geven en op die manier onrechtstreeks ondernemers in Europa die geen toegang hebben tot bankkrediet een alternatieve financiering aan te bieden. We willen dus de financiers financieren.”

ImpaktEU wordt het eerste fonds van Funds for Good Invest dat voldoet aan artikel 9 van de Europese SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dat betekent dat het een echt impactfonds is, dat tot doel heeft bij te dragen tot een duurzamere wereld. Het fonds zal vooral investeren in leningen en obligaties bestemd voor niet-beursgenoteerde microfinancieringsinstellingen, ethische banken en impactbedrijven in Europa. Er wordt gemikt op een minimaal rendement van 4 procent per jaar na aftrek van de kosten. Wegens het illiquide karakter van de investeringen is het vooral bestemd voor familyoffices en institutionele investeerders.

“Studies wijzen uit dat er in Europa een tekort van circa een miljard euro is om kwetsbare ondernemers te financieren”, legt Crochet uit. “Ons doel is om in de komende drie jaar 100 miljoen euro op te halen. Daarmee zouden we een kleine honderd microkredietinstellingen kunnen financieren, die met die middelen naar schatting 25.000 leningen toekennen. Dat moet zo’n 30.000 nieuwe banen opleveren.”

Funds for Good hoopt binnenkort een tweede financieringsronde voor ImpaktEU af te sluiten, nadat het vorig jaar 10 miljoen euro heeft opgehaald. “We zitten op schema om nog eens 25 tot 40 miljoen euro op te halen”, vertelt Somerhausen. “Enkele openbare instellingen, zoals de SFPIM, hebben toezeggingen gedaan, maar die zijn afhankelijk van de inbreng van privé-investeerders. Maar je merkt aan alles dat de interesse voor impactinvesteringen bij families en institutionele investeerders in de lift zit.”

600 miljoen

euro vermogen heeft Funds For Good onder beheer.

NICOLAS CROCHET “Financiering is nuttig als startpunt, maar als je succesvolle ondernemers wilt, is coaching belangrijk.”
NICOLAS CROCHET “Financiering is nuttig als startpunt, maar als je succesvolle ondernemers wilt, is coaching belangrijk.” © FRANKY VERDICKT

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content