Video | Z-Nieuws

Tienduizenden werknemers mislopen volwaardige loonindexering

Stijn Wuyts Journalist Kanaal Z

Niet alle werknemers in dit land zien hun loon automatisch aangepast worden aan de levensduurte. Dat geldt bijvoorbeeld voor een groot deel van de 38.000 personeelsleden van ondermeer advocaten, architecten en boekhouders. Mensen die vallen onder het paritair comité van de vrije beroepen. Terwijl de meeste bedienden in januari hun loon zullen geïndexeerd zien met zowat 10,5 procent, is dat voor hen maar 1,6 procent.

Partner Content