Z-Healthcare: Geïntegreerd Breed Onthaal 06/07/22

De organisatie van de onthaalopdracht aan burgers in Vlaanderen onderging de laatste jaren heel wat veranderingen. Zo moet een geïntegreerd breed onthaal onderbescherming tegengaan en de toegang tot hulp- en dienstverlening vergroten. Onder meer in de stad Gent maakt men werk van zo’n samenwerkingsverband om de dienstverlening naar de kwetsbare burger te verbeteren. Daarbij is het ook belangrijk dat hulpverleners zelf een goed inzicht krijgen in de leefwereld van hun doelgroep.