Z-Healthcare 26/04/23

Deze reeks Z-Healthcare focust op crustatieve zorg, een vernieuwend zorgmodel voor patiënten met een Ernstig Persistente Psychiatrische Aandoening. Om dit model op bredere schaal te kunnen toepassen, zal ook het beleidskader de nodige ruimte moeten voorzien. Een gesprek met Jessica Demaeyer, coördinator van het onderzoekscollectief eQuality van de HoGent, en Berlinde Clicteur van het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge.