Zorgbudget voor 700 personen op wachtlijst persoonsvolgende financiering

© Belga

724 personen met een handicap die op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget krijgen in afwachting een zorgbudget van 300 euro per maand. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Uit de cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat het aantal personen op de wachtlijst voor een budget voorlopig niet krimpt. Integendeel, het aantal openstaande vragen is lichtjes gestegen van 14.254 (eind 2017) naar 14.607 (juni 2018). Een grote meerderheid van de mensen op de wachtlijst, bijna 11.000, hebben al wel een of andere vorm van ondersteuning, maar vragen dus meer.

Vooral in de hoogste prioriteitengroepen loopt het aantal wachtenden nog op, van 1.340 eind 2017 naar 2.000 in juni 2018. Daarom is nu beslist om de mensen in die prioriteitengroepen die nog geen ondersteuning krijgen, alvast een zorgbudget (het vroegere basisondersteuningsbudget) toe te kennen. Dat kunnen ze vrij besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.

Voor deze uitbreiding trekt de regering in 2019 zo’n 1,7 miljoen euro uit en vanaf 2020 zo’n 2,6 miljoen. ‘Na de uitbreiding zullen meer dan 15.000 mensen met een handicap dit zorgbudget ontvangen’, zegt Jo Vandeurzen.

De prioriteitengroepen voor het persoonsvolgend budget worden bepaald op basis van de kloof tussen de gevraagde en de geboden ondersteuning, de belasting voor de omgeving en de dringendheid. De 724 mensen met een handicap die in mei een zorgbudget krijgen, zijn mensen die sinds de tweede jaarhelft van 2017 met hun vraag in prioriteitengroep 1 of 2 staan. ‘Met dit zorgbudget bieden we hen alvast op korte termijn meer financiële ademruimte en zorggarantie, tot zij definitief hun gevraagde persoonsvolgend budget krijgen’, zegt Vandeurzen. Hun vraag naar een persoonsvolgend budget blijft ondertussen lopen, in dezelfde prioriteitengroep.

Partner Content