Schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekken of niet?

. © PRImageFactory (iStock)

Wie een woninglening aangaat bij de bank, moet ook een schuldsaldoverzekering afsluiten. Die dekt het financiële risico mocht jij of je partner overlijden. De premie die je betaalt, kun je inbrengen in je belastingaangifte. Maar is dat wel interessant?

De schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering die wordt afgesloten in het kader van een woninglening. Als je overlijdt voor de lening is afbetaald, betaalt de verzekeraar het nog openstaande bedrag terug aan de bank waar je geleend hebt. Op die manier hoeven je partner of je erfgenamen zich geen zorgen te maken over de terugbetaling van die som. Je kiest in principe zelf welk percentage van het ontleende bedrag je wenst te verzekeren.

Belasting op de uitkering

De premie die je voor de schuldsaldoverzekering betaalt, komt samen met je betaalde interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking voor de woonbonus of het langetermijnsparen. Het fiscaal voordeel verschilt van gewest tot gewest.

Uiteraard kan vooraf niemand voorspellen deze verzekering ooit gebruikt moet worden. Maar zodra je de premie vermeldt in je belastingaangifte, is een eventuele uitkering belastbaar. Concreet betekent dit dat dat de langstlevende partner dan gedurende een aantal jaar tegen het ‘normale’ belastingtarief (dus oplopend tot 50%) belast wordt op een zogenoemde omzettingsrente. Die wordt berekend op basis van een coëfficiënt die afhankelijk is van de leeftijd van de langstlevende.

Wanneer sowieso niet interessant?

Als de zogenoemde ‘korf’ van je woonbonus (of ander fiscaal voordeel) al volledig vol zit door kapitaalaflossingen en intresten, dan heeft het helemaal geen zin om de verzekeringspremie in te brengen. Bekijk dit vooraf met je bankier.

Algemeen vuistregeltje

Als je de betaalde premie nooit ingebracht in je aangifte, dan wordt het uitgekeerde kapitaal niet belast. In de meeste gevallen zijn de jaarlijkse premies relatief kleine bedragen tegenover het bedrag dat verzekerd is. Vandaar dat we als algemeen vuistregeltje kunnen stellen dat het beter is die premies nooit fiscaal in te brengen, zodat het uitgekeerde kapitaal bij overlijden niet belast wordt.

Het uitgekeerde kapitaal wordt in principe ook niet belast in de erfbelasting.

Lees ook: Experts waarschuwen voor combinatie rentestijging en strengere kredietverlening

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content