‘Huurpremies uitbreiden om discriminatie op huurmarkt aan te pakken’

© BELGA

Om de discriminatie op de huurmarkt te bestrijden, pleit Groen voor het uitbreiden van de huurpremies, het oprichten van een centraal huurwaarborgfonds en voor praktijktesten. De partij doet die voorstellen omdat “Homans talmt met het nemen van maatregelen.”

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) talmt met het nemen van maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt. Dat zegt oppositiepartij Groen. Homans kondigde een actieplan aan tegen het voorjaar van 2016, maar dat is er nog steeds niet. De minister heeft bovendien bijkomend onderzoek gevraagd, dat pas tegen de zomer afgerond zal zijn.

In het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen geeft 22 procent van de verhuurders aan niet te verhuren aan mensen van allochtone afkomst, 36 procent ziet huurders met een huurwaarborg van het OCMW niet zitten.

Actieplan tegen discriminatie

Als de minister deze studie écht noodzakelijk vond, had ze deze al eerder moeten laten uitvoeren, en niet een jaar na datum

Minister Homans beloofde in haar beleidsbrief 2015-2016 een actieplan tegen discriminatie op de private huurmarkt. Dat zou er tegen het voorjaar van vorig jaar zijn, zei ze bij de bespreking van die beleidsbrief. Dat actieplan is er een jaar later nog niet. In een antwoord op een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout zegt Homans dat het Steunpunt Wonen nog bijkomend onderzoek voert. Dat zal deze zomer afgerond zijn. Nadien werkt de administratie samen met de sector het actieplan uit.

Groen-parlementslid Moerenhout meent dat de minister talmt. “Er is al teveel kostbare tijd verloren. Als de minister deze studie écht noodzakelijk vond, had ze deze al eerder moeten laten uitvoeren, en niet een jaar na datum. Het is onaanvaardbaar dat minister Homans ook op dit belangrijke domein de eigen beloften niet nakomt”, zegt Moerenhout. “Een minister van Gelijke Kansen die verwijst naar Unia als het centrum van klagende allochtonen en te pas en te onpas poneert dat racisme relatief is, maar op hetzelfde moment geen enkele stap onderneemt om het probleem van discriminatie écht aan te pakken, terwijl het wél haar bevoegdheid is, is niet te aanvaarden”.

Om de discriminatie op de huurmarkt te bestrijden, pleit Groen voor het uitbreiden van de huurpremies, het oprichten van een centraal huurwaarborgfonds en voor praktijktesten.

Partner Content