Heeft een gewijzigd compromis nog waarde?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Wanneer je een woning koopt of verkoopt, dan wordt bij de ondertekening van het zogenaamde compromis weleens iets met de hand toegevoegd of gewijzigd. Dat kan achteraf tot discussies leiden.

Een compromis is een onderhandse overeenkomst tussen de koper en de verkoper. Het wordt ondertekend door beide partijen, in afwachting van de opmaak van de definitieve verkoopakte. Hoewel een mondelinge overeenkomst in principe evenveel waarde heeft, is het altijd veiliger wanneer je zo’n geschreven document in handen hebt.

Waar haal je zo’n compromis?

Een compromis bekom je gratis bij je notaris of makelaar. Het is een modelovereenkomst waarop beide partijen gegevens invullen over zichzelf, de betrokken notarissen, de woning, de prijs, de bijkomende verkoopsvoorwaarden, enzovoort. Elk exemplaar moet ondertekend worden. Vanaf dan is het compromis bindend voor de koper en de verkoper.

Met de pen aanpassen?

Heeft een gewijzigd compromis nog waarde?

Omdat het compromis een standaarddocument is, gebeurt het vaak dat een betrokken partij in de getypte tekst nog iets wil wijzigen, verduidelijken, schrappen of toevoegen. Dat gebeurt meestal gewoon met de pen.

Het spreekt voor zich dat deze aanpassingen dezelfde moeten zijn op elk exemplaar.

Is zoiets gevaarlijk?

In het verleden zijn er alvast discussies geweest over manueel aangepaste compromissen. Zo beweerde een van de partijen dat een handtekening onder zo’n gewijzigd document geen waarde meer had. Toch besliste de rechter daar uiteindelijk anders over: het compromis was weldegelijk bindend.

Beter op zeker spelen

Elke manuele aanpassing in het compromis laat je best paraferen door de koper en de verkoper. Eventuele schrappingen kan je nummeren en onderaan bevestigen met het aantal geschrapte woorden. Ook daar is een paraaf van beide partijen aangewezen.

Aanpassen op de pc

Wil je echter helemaal geen risico’s nemen, dan is het nog veiliger om de wijzigingen op de computer aan te brengen in het originele document, en dat vervolgens in tweevoud af te drukken en te ondertekenen. Op die manier laat je geen ruimte meer voor discussies achteraf.

Partner Content