Burgemeester Steven Vandeput (N-VA): ‘Hasselt mag geen bejaardenstad worden’

STEVEN VANDEPUT
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

De prijs van de woningen in Hasselt is er de voorbije jaren flink op vooruitgegaan. Maar de stad trekt vooral oudere bewoners aan. Door kleiner en wat hoger te laten bouwen wil burgemeester Steven Vandeput koop- en huurwoningen betaalbaar maken voor jonge gezinnen.

Jarenlang beleefde de woningvastgoedmarkt in Hasselt een stevige hausse. Nog altijd is er veel interesse voor woningen in de hoofdstad van Limburg, maar de prijzen stabiliseren. Steven Vandeput (N-VA), die sinds 2018 de burgemeester van Hasselt is, hekelde tijdens zijn campagne het bouwbeleid van de vorige stadsbesturen, meestal geleid door socialisten en christendemocraten.

Komt onder uw bestuur een einde aan de explosie van vastgoedprojecten in Hasselt?

STEVEN VANDEPUT. “Er is niet te veel aanbod, maar vooral een verkeerd aanbod. Vroegere stadsbesturen stimuleerden in elk project eenheden van meer dan 100 vierkante meter. Kostprijs: meer dan 700.000 euro. Dat is vooral weggelegd voor kapitaalkrachtige gezinnen of mensen die hun woning in Limburg verkopen en in Hasselt een tweede jeugd zoeken.

“Het aanbod aan dure appartementen bereikt zijn limiet. Van de 800.000 Limburgers kan maar een beperkt aantal zo’n appartement betalen. Of ze verkiezen misschien een grote woning buiten de stad. Matexi verlaagt al vrijwillig het aanbod van nieuwe appartementen in zijn project Quartier Blue. Het bedrijf is groot genoeg om zich dat financieel te kunnen veroorloven. Maar niet alle ontwikkelaars hebben een lange adem. Er kunnen ongelukken gebeuren.”

Was Quartier Blue een goed idee?

VANDEPUT. “Vijftien jaar geleden waarschijnlijk wel. Daar woningen inplannen was correct. Maar het project wordt financieel gedragen door de winkels. In de retailsector is intussen veel veranderd. Het winkelcentrum van Quartier Blue heeft 22.000 vierkante meter winkelruimte, met een aantal winkels die nodig waren, zoals een grote Delhaize. Behalve een IKEA van 38.000 vierkante meter werd buiten het Blauwe Kwartier rond het Albertkanaal nog eens 24.000 vierkante meter winkelruimte vergund. Het gevolg: lege winkels in het centrum. Een ontwikkelaar die vraagt een woonblok te bouwen met op het gelijkvloers winkels, krijgt voortaan een neen.”

HASSELT
HASSELT “Hasselt heeft 52 procent open ruimte. Dat moet zo blijven.”

Het dure woonsegment in Hasselt trok heel wat senioren aan. Dreigt Hasselt een bejaardenstad te worden?

VANDEPUT. “Stilaan was dat het geval. Dat heeft een negatief effect op de binnenstad. Nogal wat oudere mensen gaan ’s middags op restaurant of doen later een terrasje, maar gaan vroeg slapen. We willen een gezonde mix van oudere inwoners en jonge gezinnen. We stimuleren daarom het aanbod van betaalbare huizen met een prijs tot 250.000 euro. Er is een gebrek aan aanbod in dat segment. Jonge mensen blijven daardoor weg uit het centrum.

“Er zijn ook te weinig nieuwe huizen. In 2019 zijn er amper 120 bijgebouwd in Hasselt. Er zijn vier keer meer nieuwbouwappartementen op de markt gekomen. Die zijn licht in prijs gezakt. Met een aangroei van ongeveer 700 personen per jaar zijn in Hasselt jaarlijks 300 à 500 nieuwe wooneenheden nodig. Met de lopende vergunningsaanvragen en de vergunde werken is er voor de volgende jaren voldoende aanbod. We zullen dus heel voorzichtig zijn met het toekennen van nieuwe vergunningen. De bouwwoede moet stoppen. We hopen dat de markt zichzelf corrigeert en er geen plotse schokken komen.”

Is het relatief grote aanbod nieuwbouwappartementen een probleem? De Vlaamse regering streeft toch ook verdichting na?

VANDEPUT. “Dat klopt. Ook Hasselt streeft naar de verdichting van de kernen. Het is zeker niet de bedoeling nog lintbebouwing of losse verkavelingen in woonuitbreidingsgebieden goed te keuren. Hasselt heeft 52 procent open ruimte. Dat moet zo blijven.”

Op welke buurten mikt u dan?

VANDEPUT. “Tussen de kleine en de grote ring willen we toelaten dat iets hoger wordt gebouwd op plekken waar al gebouwen staan. We behouden de groene ruimte. Concreet denk ik aan maximaal zes verdiepingen, en heel af en toe zeven.”

Kan in de binnenstad hoger worden gebouwd?

VANDEPUT. “In principe niet. Wel willen we de herverkaveling van leegstaande gebouwen boven winkels stimuleren. De eigenaars betalen met de glimlach de leegstandbelasting, omdat die niet opweegt tegen de huuropbrengst van de winkel. Het probleem is dat die panden slechts drie verdiepingen hebben. Dat is er net één te weinig om bijvoorbeeld de bouw van een lift financieel te verantwoorden. Misschien kunnen we er dus een verdieping extra toelaten, om de bouw van betaalbare appartementen voor jonge gezinnen te stimuleren. Het zou meer leven in de stad brengen.

“Als we jonge mensen willen aantrekken, moeten we inzetten op betaalbaar wonen. Dat hoeft niet per se in een eigen woning te zijn. Er zijn te weinig betaalbare, kwaliteitsvolle huurwoningen op de markt. Slechts één op de drie woningen is verhuurd en dat is weinig voor een stad. We willen de huurmarkt stimuleren door ontwikkelingsbedrijven hun werk te laten doen, ondersteund door investeerders met een langetermijnvisie. Een bijkomend voordeel is dat verouderde appartementen worden vervangen door nieuwe die beantwoorden aan de nieuwste energie- en milieunormen.”

Er worden veel betaalbare studentenwoningen ontwikkeld in Hasselt.

VANDEPUT. “We juichen dat toe. Vandaag is de studentenhuisvesting vooral weggelegd voor de bovenkant van de markt. De helft van de studenten komt met de auto naar de stad, omdat dat goedkoper is dan een kot. Dat is nefast voor de mobiliteit in de stad. Daarom worden nu kleinere, betaalbare studentenkoten vergund. Ook dat zal de stad verjongen.”

Hoe wilt u de verwaarloosde stationsbuurt aanpakken?

VANDEPUT. “De stationsbuurt wordt geplaagd door de problemen van veel centrumsteden. Er wordt nog niet met granaten gegooid zoals in echte grootsteden, maar ik word als burgemeester niet blij van de politierapporten over drugsdeals en kleine criminaliteit.

“Er bestaat al meer dan tien jaar een megalomaan masterplan van de NMBS voor een station van 70 miljoen euro. We werken aan een realistische update. Zo willen we dat Spartacus, de tramlijn die Hasselt met Maastricht verbindt, niet aankomt in het station, maar 300 meter verderop. Tussen die terminus en het treinstation willen we een handels- en woonruimte creëren. Die straat is nu verwaarloosd en onveilig. Er is veel leegstand. Enkele private investeerders staan klaar om er betaalbare woningen te ontwikkelen, als de stad ook inspanningen levert om de buurt leefbaar te maken. Over drie of vier jaar zal de buurt er anders uitzien, maar we wachten niet op de NMBS.”

Mobiliteit is een probleem. Daardoor zijn er minder ontwikkelingen buiten het centrum.

VANDEPUT. “De mobiliteit van Limburg is altijd stiefmoederlijk behandeld. We verwachten veel van de vervoersregio’s die de Vlaamse regering wil creëren. Dan kunnen de gemeentes lokaal vervoer op maat organiseren. Zo verliest De Lijn het monopolie voor die laatste cruciale kilometers tussen bijvoorbeeld treinstations en bepaalde kernen. Die worden zo eindelijk ontsloten en kunnen dan ook met succes worden verdicht.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content