Werknemers kunnen ook jaren later nog recht op betaalde vakantie uitoefenen

. © haveseen (iStock)

Een werknemer mag zijn jaarlijkse betaalde vakantiedagen overdragen, cumuleren en jaren nadien nog opnemen of laten uitbetalen als de werkgever hem niet in de gelegenheid heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie woensdag in een arrest. Volgens het Hof gaat het om een fundamenteel sociaal recht in de Europese Unie.

Het Europese Hof van Justitie antwoordde op een vraag van het Engelse hof van beroep, over een werknemer die jarenlang werkte als verkoper voor een bedrijf dat ramen verkoopt. De man werkte als zelfstandige op commissiebasis en zijn werkgever ging er van uit dat hij geen recht had op betaalde vakantie als werknemer.

Toen hij met pensioen ging kwam het tot een geschil tussen beide: de man vroeg zijn werkgever om de uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet had opgenomen en van de vakantie die hij wel had opgenomen, maar dan zonder behoud van loon. Zijn werkgever weigerde dat, maar een rechter oordeelde dat de man wel een werknemer was en dus recht had op betaalde vakantie. Alleen was niet duidelijk of zijn recht op betaalde vakantie al vervallen was.

De rechtbank speelde die vraag door aan het Europese Hof van Justitie, en dat heeft nu geoordeeld dat een werknemer niet eerst zijn jaarlijkse vakantie moet opnemen alvorens kan worden vastgesteld of hij daarbij recht heeft op het behoud van loon. Werknemers mogen betaalde vakantiedagen die ze niet hebben opgenomen omdat de werkgever weigerde loon uit te betalen, overdragen en cumuleren.

Het Hof herinnert er daarbij aan dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon voor elke werknemer moet worden beschouwd als ‘een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de Unie dat uitdrukkelijk is verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie’.

‘Het doel van dat recht is de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken’, zegt het Hof. ‘Een werknemer die te maken krijgt met omstandigheden waardoor tijdens de periode waarin hij zijn jaarlijkse vakantie opneemt twijfel ontstaat omtrent zijn beloning, kan echter niet ten volle genieten van die vakantie.’

Partner Content