Waarborgregeling op kruissnelheid

© belga

De versoepeling van de Waarborgregeling en de verruiming van het toepassingsgebied hebben hun effect niet gemist. Dat blijkt uit het jongste activiteitenverslag dat eind mei wordt voorgesteld, en dat Trends kon inkijken.

Sinds haar introductie in 2005 is het gebruik van de Waarborgregeling van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) jaarlijks gestaag toegenomen. De groeiende risicoaversie van banken maakt dat tal van ondernemers geen financiering meer vinden omdat ze onvoldoende zekerheden kunnen voorleggen. De Waarborgregeling moest ervoor zorgen dat zulke investeringsprojecten en activiteiten toch geld vinden, terwijl dat anders niet of veel moeilijker het geval zou geweest zijn. Eind 2009 maakten al 3908 ondernemers gebruik van de Waarborgregeling.

PMV stelde zich borg voor meer dan 452 miljoen euro. Dankzij de waarborg konden zij bankkredieten krijgen voor bijna 760 miljoen euro. Voor veel van die bedrijfsleiders was het anders wellicht onmogelijk om hun zaak op te starten of te doen groeien.

Starters vinden de weg
Ondanks het dalende aantal startende ondernemingen in Vlaanderen, merkt het verslag ook op dat de Waarborgregeling een belangrijk instrument blijft voor starters. In 2009 is het aantal verbintenissen voor starters zo goed als verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl er in Vlaanderen 6 procent minder startende ondernemingen werden geteld. In 2009 werd ongeveer 78 miljoen euro voor starters gewaarborgd, of 44 miljoen meer dan in 2008. Vijfenveertig procent van de gewaarborgde dossiers in 2009 was voor starters, of 38 procent van het waarborgbedrag. Die percentages liggen in lijn met het aandeel van de starters in de voorgaande jaren. Dat wijst erop dat zij vlot hun weg blijven vinden naar de Waarborgregeling als een hulpmiddel bij het verkrijgen van een startlening, zelfs in tijden van crisis.

Transport daalt, de rest stijgt Ongeveer 14 procent van het waarborgbedrag dat in 2009 gerealiseerd werd, is afkomstig van de vrije beroepen. De groothandel is verantwoordelijk voor 13 procent van het waarborgbedrag en de sector bank- en verzekeringswezen voor ruim 11 procent. Daarna volgen de industrie en de kleinhandel met elk 10 procent. Als we de voornaamste sectoren in vergelijken met deze van 2008, zien we dat de sector vervoer en opslag sterk gedaald is, van 35 procent in 2008 naar amper 7 procent in 2009. Daarin zitten de ondernemingen die zowel vervoer over de weg als vervoer over het water voor derden uitvoeren. Die daling is het gevolg van de moeilijkheden die de scheepvaartsector kent, waardoor nog weinig kredieten in die sector worden toegekend. Hier kon de Waarborgregeling haar rol dus niet of onvoldoende spelen.

L.D.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content