Vlaanderen geeft lokale besturen toegang tot info Groeipakket om gezinnen te steunen

© Belga

Om steden en gemeenten de kans te geven kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen, stelt de Vlaamse overheid hen de gegevens uit het Groeipakket ter beschikking. Dat maken ministers van Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) en van Samenleven en Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) donderdag bekend.

In het kader van de coronacrisis wil de Vlaamse regering de meest kwetsbaren extra kunnen ondersteunen. Daarvoor heeft ze in juni 45 miljoen euro uitgetrokken. Een deel van dat geld is bestemd voor lokale armoede-initiatieven. Omdat veel van die initiatieven bedoeld zijn voor gezinnen, kunnen ze gelinkt worden met de voorwaarden die recht geven op een of meerdere toelagen van het Groeipakket, zoals de hervormde vroegere kinderbijslag sinds begin 2019 heet. Het gaat bijvoorbeeld om een sociale toeslag, zorgtoeslag of schooltoeslag.

Om de lokale besturen de kans te geven zo’n ‘gericht, lokaal gezinsbeleid’ in het kader van de COVID-19-maatregelen te voeren, wil Vlaanderen hen nu op een veilige manier toegang geven tot de gegevens uit het Groeipakket. Dat zal op twee manieren kunnen. Ofwel zal het betrokken lokale bestuur de mogelijkheid krijgen om een protocol te sluiten met het agentschap Opgroeien, zodat het eenmalig een lijst ontvangt van de gezinnen die een Groeipakket ontvangen met een sociale toeslag. Ofwel zal de stad of gemeente het agentschap Uitbetaling Groeipakket kunnen vragen om kwetsbare gezinnen te contacteren met de boodschap dat ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De betrokkenen zullen dan doorverwezen worden naar hun lokaal bestuur, maar zullen zelf kunnen kiezen of ze ingaan op het aanbod.

Minister Beke wijst erop dat veel gezinnen het door de coronacrisis moeilijk hebben. Vlaanderen voorziet daarom een extra COVID-19-toeslag in het Groeipakket – al leken daar vorige maand maar weinig kinderen mee bereikt te worden. ‘Maar ook steden en gemeenten kunnen en willen helpen’, zegt Beke. ‘Alleen is het voor hen veel moeilijker om de individuele situatie van gezinnen te kennen. Daarom geven we hen toegang tot de gegevens uit het Groeipakket. Zo kunnen zij nog beter steun geven aan wie het nodig heeft.’

Volgens minister Somers staan de lokale besturen het dichtst bij de burger en zijn zij dan ook het best geplaatst om kort op de bal te spelen. Daarom ook kregen ze in het Vlaamse regeerakkoord de regierol op het vlak van lokale armoedebestrijding, zegt Somers.

Partner Content