Vlaamse regering stuurt de zero-emissiepremie bij

Bart Tommelein © Belga

De Vlaamse regering stuurt de zero-emissiepremie voor elektrische wagens of wagens op waterstof bij. Zo zal de maximale premie dit jaar niet dalen naar 3.000 euro, maar blijft hij zowel in 2018 als in 2019 op 4.000 euro. Daarnaast wordt het systeem uitgebreid naar vzw’s en autodelen. Voor waterstofwagens wordt de premie verhoogd naar 4.000 euro.

Met de zero-emissiepremie wil de Vlaamse regering de drempel voor de aankoop van een elektrische wagen of een wagen op waterstof verlagen. Maar uit de cijfers blijkt dat de premie de voorbije jaren nog wat onderbenut blijft en dat er dus een overschot blijft op het voorziene budget van 5 miljoen euro per jaar.

Eerder deze week kondigde minister Tommelein een bijsturing van het premiesysteem aan. Zo komt de regering terug op de geplande geleidelijke verlaging van het premiebedrag. Normaal gezien zou het maximale premiebedrag in 2018 zakken naar 3.000 euro (tegenover 4.000 euro in 2017 en 5.000 euro in 2016), maar er is nu beslist om de maximumpremie op 4.000 euro te houden, zowel in 2018 als in 2019.

‘Aangezien het verschil in kostprijs tussen een elektrische wagen en een wagen op fossiele brandstof nog even groot is, hebben we beslist de premie op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. We zijn ervan overtuigd dat de premies belangrijk blijven om kandidaat-kopers over de streep trekken,’ aldus minister Tommelein.

Verder is beslist de premie voor wagens met een brandstofcel die hen toelaat op waterstof of methanol te rijden, te verhogen tot 4.000 euro. Daarnaast wordt ook de doelgroep van de aanvragers uitgebreid. Niet enkel particulieren maar ook vzw’s en aanbieders van autodelen komen in aanmerking voor zero emissiepremies.

Het besluit van de Vlaamse regering treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018. De maatregelen worden bekostigd met de 5 miljoen euro die al jaarlijks gereserveerd was voor de zero-emissiepremies, plus het overschot van het budget van vorig jaar.

Partner Content