Wie betaalt voor verkeersovertredingen met een bedrijfswagen?

© BELGA
Jan Roodhooft Advocaat

Voortaan krijgen de bestuurders van bedrijfswagens de boetes zelf in de brievenbus. Maar wie betaalt de boete als u zelf een verkeersovertreding begaat met een bedrijfswagen? Wie draait op voor de kosten als u een verkeersongeval veroorzaakt?

De boete is voor u

Als u een verkeersovertreding begaat kan u een geldboete of zelfs een gevangenisstraf krijgen. Bij zwaardere overtredingen wordt uw rijbewijs wel eens ingetrokken.

In principe draait u zelf op voor de verkeersboetes die u krijgt. Dit geldt zowel als u met uw eigen wagen van of naar het werk rijdt als wanneer u met een bedrijfswagen rondrijdt. U bent immers zelf aansprakelijk voor de gevolgen van de strafrechtelijke overtreding die u begaat. Zelfs als uw werkgever u een zodanige werkdruk oplegt dat overtredingen onvermijdelijk zijn, kan u de boete niet ontlopen.

Uw werkgever kan wel mee aansprakelijk worden gesteld voor de boete. De wet bepaalt namelijk dat een werkgever burgerrechtelijk mee aansprakelijk is voor de betaling van boetes die opgelegd worden voor een overtreding begaan tijdens de uitoefening van de functie. De werkgever kan wat hij betaalde dan wel van u terugvragen.

Rijdt u rond met een bedrijfswagen dan wordt het proces-verbaal op naam van uw werkgever opgesteld en aan hem verstuurd. Hij betaalt dan in eerste instantie de boete, maar kan die ook hier van u terugvragen. Doet hij dat niet dan kan men dat beschouwen als een voordeel in natura dat u als werknemer ontvangt.

Wat bij een ongeval?

Wie betaalt voor verkeersovertredingen met een bedrijfswagen?

Het kan ook gebeuren dat u een ongeval veroorzaakt met een bedrijfswagen waarbij u in fout bent. De wagen van uw werkgever kan daarbij beschadigd raken. U kan ook schade toebrengen aan anderen.

Voor ongevallen buiten de werkuren draait u zelf op. Sloot uw werkgever voor de bedrijfswagen een omniumverzekering af moet u enkel de franchise betalen. Woon-werkverkeer wordt beschouwd als een privégebruik van de wagen.

Voor ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is uw werkgever aansprakelijk. Uw werkgever moet in deze gevallen het slachtoffer vergoeden voor diens schade en draait tevens op voor schade aan de bedrijfswagen voor zover de verzekeraar niet tussenkomt.

Uw werkgever kan wat hij betaalde van u terugvragen als hij kan bewijzen dat er sprake was van bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout in uwen hoofde. Dat wordt lang niet altijd aanvaard. Zo zijn er bijvoorbeeld uitspraken van rechters gekend die zeggen dat zelfs vijf veroorzaakte ongevallen niet kunnen worden beschouwd als een herhaalde lichte fout. Begaat u een zware verkeersovertreding (bv. overdreven snelheid) dan wordt dat overigens niet altijd beschouwd als een zware fout. (JR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content