Waarom je je groepsverzekering niet te vroeg mag opvragen

© iStock

Hoeveel belasting betaal je op je groepsverzekering? Dit hangt af van het moment waarop je met pensioen gaat en het kapitaal wordt uitbetaald.

De premies van een groepsverzekering worden voor het grootste deel betaald door de werkgever. Als werknemer kan je ook premies betalen als het reglement van de groepsverzekering dit uitdrukkelijk voorziet.

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de betaalde premies fiscaal aftrekken. In ruil voor die fiscale voordelen, wordt aan het eind van het contract een eenmalige belasting geheven op het uitgekeerde kapitaal.

Gunstig tarief

De wetgever heeft bepaald dat die belasting lager uitvalt als de uitkering van het gespaarde kapitaal gebeurt op ‘een gunstig moment‘. Dat is het geval als het wordt gestort na uw zestigste verjaardag of op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Waarom je je groepsverzekering niet te vroeg mag opvragen

Wordt het kapitaal uitbetaald voor uw zestigste, dan wordt het in principe belast tegen de gewone belastingvoeten van maximaal 50 procent, plus de gemeentebelasting.

Hoeveel belasting?

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het deel van het kapitaal dat wordt opgebouwd met persoonlijke premies van de werknemer en het deel van het kapitaal dat wordt gevormd met premies van de werkgever.

Voor het deel van het kapitaal dat werd opgebouwd met persoonlijke bijdragen van de werknemer, geldt een tarief van 10 procent voor uitkeringen vanaf 60 jaar. Wordt dat deel van het kapitaal uitgekeerd voor je 60ste, dan wordt het belast tegen 33 procent.

Mocht je overlijden voor de einddatum van het contract, dan wordt het kapitaal uitbetaald aan de begunstigde die je hebt aangewezen. De uitkering wordt dan altijd belast tegen 16,5 procent.

Voor het deel van het kapitaal dat werd gevormd met premies van de werkgever, betaal je 20 procent als je het kapitaal opneemt wanneer je 60 jaar bent. Gebeurt dit op 61 jaar, dan betaal je 18,5 procent; tussen de leeftijd van 62 en 64 jaar betaal je 16,5 procent.

Wordt het kapitaal betaald op 65 jaar, dan betaal je ofwel 16,5 procent, ofwel 10 procent. Het laagste tarief van 10 procent geldt op voorwaarde dat je ononderbroken beroepsactief bent geweest in de laatste drie jaar voordat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Waarom je je groepsverzekering niet te vroeg mag opvragen

Alle tarieven die we hier hebben vermeld, moeten nog eens worden verhoogd met de gemeentebelasting. Woon je bijvoorbeeld in een gemeente met 6 procent opcentiemen, dan komt het tarief van 16,5 procent neer op een belasting van 17,49 procent (16,5% x 1,06).

Vermijd een belastingverhoging

Is de einddatum van je lopende groepsverzekering vastgelegd voor je 62ste – bijvoorbeeld op de leeftijd van 60 jaar – dan kan je de hoge tarieven van 20 of 18 procent vermijden als je de uitkering twee jaar uitstelt.

Dit kan alleen als je groepsverzekeraar daarmee akkoord gaat. Gezien de huidige marktomstandigheden kan het gebeuren dat de contractuele intrestvoet wordt verlaagd bij zo’n verlenging.

Verhoging wettelijke pensioenleeftijd

De regering is van plan om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Of dit een invloed zal hebben op de tarieven met betrekking tot de belasting van de kapitalen van een groepsverzekering is nog niet duidelijk. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content