Tips om de zwarte lijst van de verzekeraars te vermijden

© Istock

Steeds meer verzekerden komen op de zwarte lijst van de verzekeraars terecht. Dit kan zware gevolgen hebben. Hoe kan je een registratie op deze zwarte lijst vermijden?

Er komen steeds meer verzekerden terecht op de zogenaamde lijst van de verzekeraars. De zwarte lijst waarover het gaat is deze die wordt beheerd door Datassur en is ook bekend onder de naam RSR-lijst (risques spéciaux/speciale risico’s). Een verzekeringsmaatschappij zal steeds deze lijst verifiëren vooraleer een verzekering toe te kennen.

Wanbetalers, brokkenmakers en fraudeurs

Meestal komt iemand op de zwarte lijst van de verzekeraars terecht als hij of zij de premie niet betaalt of geweigerd heeft de vrijstelling te betalen. Ook als je betrokken bent in een abnormaal hoog aantal schadegevallen of verzekeringsfraude hebt gepleegd is dit het geval.

Wanneer je terechtkomt op de zwarte lijst wordt je daarvan schriftelijk verwittigd. Je hebt het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Om jouw recht op inzage uit te oefenen, stuur je een gedateerde en ondertekende brief naar Datassur (zie hierna ‘Nuttige adressen’).

Tips om de zwarte lijst van de verzekeraars te vermijden

Voeg er een recto-verso kopie bij van uw identiteitskaart. De registratie na een niet-betaling van de premie of van de franchise blijft 3 jaar bewaard. Voor brokkenmakers en fraudeurs is dat respectievelijk 5 en 10 jaar.

Rechtzetting

Als je verneemt dat je op de RSR-lijst staat en je bent van oordeel dat de geregistreerde gegevens onjuist of onterecht zijn, dan kan je Datassur vragen ze recht te zetten of te schrappen.

Je moet deze vraag schriftelijk tot Datassur richten, die 1 maand tijd heeft om te antwoorden. Ben je het niet eens met de beslissing van Datassur, dan kan je je gratis tot de Ombudsdienst voor de Verzekeringen wenden of tot de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Nuttige adressen

– Datassur, de Meeûssquare 29,1000 Brussel, e-mail: info@datassur.be, www.datassur.be.

– Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Durkpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

– Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, www.ombudsman.as.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content