Test Aankoop kritisch voor voorontwerp fiscaal voordelige rechtsbijstandverzekering

© iStock

Test Aankoop wil een herziening van het voorontwerp over de fiscale aftrekbaarheid van premies voor de rechtsbijstandverzekering. Volgens de consumentenorgansatie is het voorontwerp vooral gemaakt op maat van verzekeraars en niet voor mensen die moeilijk toegang hebben tot justitie.

Voor mensen die geen aanspraak maken op tweedelijnsbijstand – een pro-Deoadvocaat – wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Het voordeel komt neer op een belastingvermindering van 120 euro.

Wie de verzekering neemt, kan de premie dus aftrekken van de belastingaangifte. De maximumwaarborg ligt op minstens 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro voor strafzaken. Voor een geschil rond een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon en 6.750 euro voor de contractuele geschillen in de bouw.

Met de maatregel wil minister Koen Geens (CD&V) Justitie voor iedereen toegankelijk te houden, maar volgens Test Aankoop zal het voorontwerp daar in de huidige vorm om verschillende redenen niet in slagen. In het persbericht dat de consumentenorganisatie donderdag de wereld instuurde, valt onder meer te lezen dat de minimale dekkingsplafonds te laag liggen. Bovendien, zo beweert Test Aankoop, zullen gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden met een beperkt inkomen geen voordeel hebben bij de voorgestelde belastingvermindering.

De vereniging vreest ook dat het voorgestelde systeem geen goede dienstverlening van de advocaat zal garanderen en dat de maatregel zal leiden tot twee afzonderlijke verzekeringsmarkten. Enerzijds zal er volgens Test Aankoop een basismarkt komen ‘waarbij de basishonoraria van advocaten worden gedekt op voorwaarde dat zij de barema’s zoals vooropgesteld in het ontwerp respecteren.’ Anderzijds zal een “premium” of “omnium” markt tot stand komen ‘met rechtsbijstandverzekeringen die een betere dekking bieden, maar tegen hogere premies voor de verzekerden.’

De consumentenorganisatie dringt dan ook aan op een herziening van het voorontwerp dat in zijn huidige vorm ‘vooral in het voordeel is van de verzekeraars’ en veel minder de belangen dient van ‘de verzekerden en burgers die moeilijk toegang hebben tot justitie.’

Partner Content