Minder ritten en ongevallen, maar lockdowns maken autoverzekering niet goedkoper

AUTO-ONGEVAL Er gebeurden minder ongevallen, maar de schade was groter, claimen de verzekeraars. © Getty Images/Cultura RF
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Het afgelopen jaar hebben we ons minder met de auto verplaatst en zijn er minder ongevallen gebeurd. Toch stijgt de premie voor autoverzekeringen bij sommige verzekeraars.

Verschillende verzekeraars hebben de tarieven voor autoverzekeringen opgetrokken in 2021. “We hebben begin dit jaar een prijsaanpassing van gemiddeld 2,4 procent doorgevoerd”, zegt Gianni De Muynck, de woordvoerder van marktleider AXA. De verzekeraar stelt dat die verhoging nodig was “door de verhoogde gemiddelde schadelast door ernstigere ongevallen en de sterk toegenomen kostprijs van wisselstukken”. Gianni De Muynck voegt eraan toe dat de prijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto in 2019 nog gelijk was aan de prijs van 2005. “In die veertien jaar hebben we een inflatie van 25 procent gehad. De verzekeringspremie daalde jaar na jaar, terwijl de catalogusprijs van de voertuigen toenam.”

‘In de pers is veel aandacht besteed aan de schadestatistiek in autoverzekeringen. In andere takken zagen we daarentegen een stijging van de schade’ – Hein Lannoy, Assuralia

Het nummer twee op de Belgische markt, AG Insurance, antwoordt niet op onze vraag over premieaanpassingen in 2021. “Hoewel er tijdens de lockdownperiode van maart tot mei 2020 een duidelijk lagere schadefrequentie in autoverzekeringen is geweest, bevond die frequentie zich daarna en voor de rest van het jaar weer op het peil van voor de crisis”, merkt woordvoerster Fadwa Lahssini op. Voor meer details verwijst ze ons door naar de koepel van verzekeraars Assuralia.

Een verzekeringsmakelaar bezorgt ons wel een brief met tariefwijzigingen die AG Insurance in december heeft verstuurd naar de makelaars. Daarin lezen we dat de premie voor nieuwe zaken vanaf 1 januari met 1,25 procent is opgetrokken. Voor de bestaande portefeuille zou een premiestijging van gemiddeld 3 procent worden doorgevoerd, afhankelijk van het profiel van de klant. Ook andere verzekeraars ontwijken de vraag over de evolutie van de verzekeringspremie van 2020 naar 2021. Baloise Insurance bijvoorbeeld: “De tariefzetting wordt over een langere periode bepaald, en een eenmalige gebeurtenis zoals een pandemie kan geen groot verschil in risicobepaling maken.” De daling van het aantal ongevallen in 2020 werd volgens Christel Michiels van Baloise tenietgedaan door de ernst van de ongevallen, stijgende herstellingskosten door het gebruik van technologische componenten en het ontsmetten van de voertuigen. Ze wijst er ook op dat de beleggingsresultaten van de verzekeraars lijden onder de lage rente. Hun obligatiebeleggingen brengen veel minder op dan vroeger. Daarnaast is er een boekhoudkundig kantje aan de ultralage rente. Door die lage rente moeten verzekeraars meer reserves aanhouden, om alle toekomstige verplichtingen tegenover hun verzekerden te kunnen dekken. Als de rente hoger is en de beleggingen meer opbrengen, is het voor verzekeraars gewoon gemakkelijker om winst te maken.

PIERRE-YVES DERMAGNE
PIERRE-YVES DERMAGNE “Een commerciële tegemoet- koming is wenselijk”, vindt de minister van Economie en Werk.

Kortingen of terugbetalingen

Politici van Vooruit (de vroegere sp.a) en de PS dienden tijdens de eerste lockdown vorig jaar een wetsvoorstel in om de aanbieders van autoverzekeringen te verplichten een korting op de verzekeringspremies toe te kennen. Door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verplichte thuiswerk hebben heel veel wagens twee maanden stilgestaan. De premies zijn berekend op auto’s die elke dag mogen rijden en historische gemiddelden voor ongevallen.

“Van maart 2020 tot maart 2021 legden de klanten van Corona Direct gemiddeld 15 procent minder kilometers af. Door de lockdowns waren er minder ongevallen en minder schade. Die afname hebben we zowel waargenomen bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als bij de omniumcontracten”, zegt Ulrike Pommee, de woordvoerster van Belfius, de moedermaatschappij van Corona Direct.

Andere verzekeraars houden het aantal gereden kilometers van hun verzekerden niet bij. Uit de cijfers van de koepelorganisatie Assuralia weten we wel dat in 2020 voor 2,7 miljard euro schadeclaims zijn ingediend voor motorrijtuigen, 5,6 procent minder dan in 2019. Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere kaartte het probleem van te dure autoverzekeringen voor auto’s die niet veel gebruikt werden onlangs opnieuw aan in de Kamer.

“De stijging van het brutoresultaat in de voertuigentak was vorig jaar opmerkelijk. In 2020 ontvingen de verzekeraars 3,9 miljard euro aan premies voor autoverzekeringen, een stijging met 1,1 procent. Doordat we met z’n allen minder kilometers reden en er ook minder ongevallen waren, verbeterde het verzekeringsresultaat met meer dan 300 miljoen euro”, stelde Depraetere op 17 maart in de commissie Economie. Ze vroeg aan de minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), of hij vond dat de consument recht had op een gedeeltelijke terugbetaling van de premie en of hij van plan was een initiatief te nemen.

De minister antwoordde dat hij overlegt met de sector: “Een commerciële tegemoetkoming is wenselijk. Sommige verzekeraars komen tegemoet aan al hun verzekeringsnemers of alleen aan de verzekeringsnemers die zwaar door de crisis worden getroffen met de gedeeltelijke terugbetaling van de premie, premiekortingen of winstdelingen. Een verzekeraar heeft bijvoorbeeld een premiekorting van twee maanden toegekend. Andere verzekeraars passen een tarief per kilometer toe.”

Rol in de relance

We vroegen de grootste spelers op de Belgische markt of ze een commerciële geste hebben gedaan naar hun verzekerden. Geen van hen maakt melding van een terugbetaling van premies voor de periodes dat de wagens van particulieren aan de kant bleven staan.

AG Insurance antwoordt niet rechtstreeks op de vraag naar ristorno’s, maar verwijst naar een tussenkomst van de sectorfederatie Assuralia in de commissie Economie op 30 maart. De topman van Assuralia, Hein Lannoy, verkondigde daar het standpunt van de sector. “We zagen dat de lichte daling van de schadelast in autoverzekeringen het resultaat is van twee factoren: minder ongevallen, maar ook ernstigere schade. Merk ook op dat de premie van de autoverzekeringen over de laatste vijf jaar in reële termen met 10 procent is gedaald.”

“In de pers is veel aandacht besteed aan de schadestatistiek in autoverzekeringen”, gaat Lannoy verder. “In andere takken zagen we een stijging van de schade. Ik wijs op de belangrijke stijging in de verzekering inkomstenbescherming en gezondheidszorg. Voor 2020 stijgen de schadegevallen globaal met 5 procent, terwijl het totaal van de premies gelijk is gebleven.”

De topman van Assuralia somde ook op wat verzekeraars gedaan hebben in 2020: ze gaven uitstel van betaling voor bedrijven en gezinnen, zorgden ervoor dat collectieve verzekeringen zoals de hospitalisatieverzekering voor tijdelijk werklozen bleven doorlopen en boden vrijwilligers in de zorg gratis dekking. De verzekeraars benadrukken ook dat ze bereid zijn een belangrijke rol op zich te nemen in de relance. “De sector investeert jaarlijks 8,5 miljard euro aan reserves in de Belgische economie. Dat is een derde van het totaal van de beleggingen van de verzekeraars”, stipte Hein Lannoy aan.

Kilometerbeperking

“Wij hebben geen ristorno’s gegeven, tenzij de klant de kilometerbeperking heeft aangevraagd”, zegt Gianni De Muynck van AXA. “Voor wie maar een beperkt aantal kilometers rijdt, bestaan er oplossingen.” AXA biedt voor elke nieuwe zaak of vervanging van een voertuig in een bestaand contract een korting van 10 procent voor wie jaarlijks minder dan 10.000 kilometer rijdt en een korting van 15 procent voor wie minder dan 5000 kilometer rijdt.

Bij KBC luidt het: “Klanten die minder rijden, hebben de mogelijkheid te switchen naar de formule ‘beperkt rijden’. Zij krijgen eventueel een premieteruggave. De korting voor beperkt rijden bedraagt 15 procent”, zegt woordvoerder Pieter Kussé. DVV en Belfius Insurance hebben eveneens oplossingen voor klanten die weinig rijden. DVV biedt een vermindering aan klanten die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden. Belfius geeft een korting gelinkt aan het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot van het voertuig. Bij AXA is er een afslag van 20 procent voor voertuigen die 100 procent elektrisch zijn en hybride voertuigen die maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten.

‘De tariefzetting wordt over een langere periode bepaald, en een eenmalige gebeurtenis zoals een pandemie kan geen groot verschil in risicobepaling maken’ – Baloise Insurance

De woordvoerster van Belfius benadrukt ook dat de kilometerverzekering van Corona Direct zijn relevantie heeft bewezen tijdens deze pandemie. “De kilometerverzekering past zich aan het rijgedrag van onze klanten aan. Rijden zij minder, dan krijgen ze hun ongebruikte kilometers terug en daalt de verzekeringspremie in het volgende jaar. De klanten hoeven niet om een aanpassing van de premie te vragen, ze wordt automatisch toegekend.”

Ook AG Insurance heeft met de kilometerbonus een product voor mensen die minder dan 25.000 euro per jaar afleggen. De korting van 15 procent is er voor mensen die maximaal 7500 kilometer per jaar afleggen én niet met een dieselwagen rijden. Wie een dieselwagen bezit, kan wel een korting van 5 of 10 procent bedingen, als hij of zij het aantal afgelegde kilometers beperkt tot respectievelijk 15.000 of 7500 kilometer per jaar. Die kortingen gelden zowel voor de BA Auto als voor een omniumverzekering die alle schade dekt.

“Je kunt op elk moment de verandering in het aantal kilometers meedelen aan AG en het tarief van je autoverzekering laten aanpassen. Als je meer dan 25.000 kilometer per jaar rijdt, kun je kiezen voor de optie ‘onbeperkt aantal kilometers’ en betaal je het basistarief.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content