Hoe lang moet je je verzekeringsdocumenten bijhouden?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

In de loop van de jaren krijg je heel wat documenten bijeen van verzekeringen die je aangaat. Hoe lang moet je ze bewaren?

Als je een verzekering aangaat krijg je een kopie van de contractvoorwaarden (met inbegrip van de bijzondere voorwaarden). In de loop van het contract kunnen er daaraan ook nog eens wijzigingen worden aangebracht. Uiteindelijk kan je zo een flinke hoop papier bijeenkrijgen.

Minstens zolang de verzekering loopt

Wettelijk gezien bestaat er geen vaste termijn waarbinnen je papieren van de verzekering moet bijhouden. Hou ze alleszins minstens bij zolang de verzekering loopt. Sommige verzekeringen lopen daarbij voor een bepaalde duur of verstrijken gewoon, terwijl andere zelfs levenslang gelden.

Breng je de premies fiscaal in mindering, hou dan de documenten minstens bij zolang je controles kan krijgen.

Ook nadien bij een discussie

Heb je een discussie met je verzekeraar over een uitkering of dekking, dan kan je maar beter de documenten daarvan bewaren tot de discussie (al dan niet via de rechtbank) opgelost is.

Of als het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering

Ging je een aansprakelijkheidsverzekering aan, hou dan de documenten bij tot zolang er een claim kan komen van eventuele derden. Hou er daarbij rekening mee dat vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid vaak pas verjaren na tien jaar.

Heb je je verzekeringspapieren weggedaan dan kan je natuurlijk nog altijd een kopie opvragen bij je verzekeraar. Je neemt dat risico echter maar beter niet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content