Hoe een klacht indienen tegen je bank of verzekeraar?

© iStock

Als je het niet eens bent met de handelswijze van je bank of je verzekeraar, dan kan je daar een klacht tegen indienen. Hoe moet je dit concreet aanpakken?

Niemand is onfeilbaar, ook niet je bankier of verzekeraar. Je kan dan ook in een situatie terecht komen waarin je niet akkoord bent met de handelswijze van je bankier of van je verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan een beleggingsadvies dat niet overeenstemt met uw beleggersprofiel en dus met de manier waarop je geld werd belegd. Is dit het geval, dan kan je een klacht indienen.

Discussie met je bankier

Bij een discussie met je bankier, moet je eerst contact opnemen met de klachtendienst van de bank waar je klant bent. Je kan deze opzoeken op het internet door in Google volgende omschrijving in te geven; ‘klachten’ gevolgd door de naam van je bank.

Op de website van je bank vind je een formulier dat je moet invullen en schriftelijk moet indienen. Je eigen bankier zal dan proberen om een oplossing te vinden voor je klacht. Lukt dit niet of staat de oplossing je niet aan, dan kan je contact opnemen met de Ombudsfin, of de Ombudsman in financiële geschillen. Je vindt de contactgegevens hierna.

Ombudsfin

Belliardstraat 15-17, bus 8 1040 Brussel Tel. : +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79

E-mail : Ombudsman@OmbudsFin.be

Website: www.ombudsfin.be

Deze ombudsdienst is een onafhankelijk orgaan en zal onpartijdig bemiddelen tussen jou en je bank. De ombudsdienst brengt een advies uit dat echter niet bindend is voor de bank. In de meeste gevallen zullen de banken dit advies wel volgen.

Daarnaast kan je ook contact opnemen met de autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of de toezichthoudende autoriteit FSMA (contactgegevens hierna).

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14 1000 Brussel Tel.: +32 2 220 59 10 Fax: +32 2 220 59 30

E-mail: info@fsma.be

Website: www.fsma.be

Contactformulier consumenten

De FSMA zal de klacht onderzoeken en optreden indien nodig. Belangrijk om weten is dat de FSMA niet bevoegd is om tussen jou en je bank te bemiddelen en je het resultaat van zijn onderzoek niet kan melden.

Met een klacht over een consumentenkrediet – denk bijvoorbeeld aan een lening op afbetaling of een kredietkaart – kan je ook terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (contactgegevens hierna).

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Contact Center

Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Tel.: +32 800 120 33 Fax: +32 800 120 57

Website: www.economie.fgov.be

Discussie met je verzekeraar

Net zoals bij een klacht over je bankier, moet je eerst contact opnemen met de klachtendienst van de verzekeringsmaatschappij bij wie je verzekerd bent. Je vindt het adres terug door in de zoekmachine Google ‘klachten’ in te tikken, gevolgd door de naam van je verzekeringsmaatschappij.

Als het geschil niet op deze manier opgelost geraakt, dan kan je een beroep doen op een onpartijdige ombudsdienst, de Ombudsman van de verzekeringen. Je vindt de contactgegevens hierna. Deze dienst kan een minnelijke schikking voorstellen.

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 35 1000 Brussel Tel.: +32 2 547 58 71 Fax: +32 2 547 59 75

E-mail: info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as

Een klacht over verzekeringen kan je net zoals bij een discussie met je bankier, ook voorleggen aan de FSMA.(JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content