Glaasje op, laat je rijden: wat riskeer je als je onder invloed met de wagen rijdt?

© istock

Wat riskeert je als je positief blaast of een ongeval veroorzaakt in dronken toestand?

Regelmatig worden er alcoholcontroles gehouden. Blijk je bij zo’n controle te veel gedronken te hebben, dan kan dat je duur te staan komen. De boetes zijn niet min. De gevolgen kunnen nog heel wat erger zijn als men in dronken toestand ook een ongeval veroorzaakt.

Alcoholintoxicatie en/of dronkenschap?

Om te weten wat je precies riskeert, moet een onderscheid gemaakt worden tussen onder invloed rijden – men spreekt over alcoholintoxicatie – en dronken zijn achter het stuur. Er is sprake van alcoholintoxicatie als je een bepaald pro mille alcohol in het bloed heeft. De wegcode bepaalt dat er sprake is van alcoholintoxicatie van zodra de bestuurder 0,22mg/l alcohol in de uitgeademde lucht heeft. Dat komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed. Voor professionele bestuurders is die grens vanaf 1 januari 2015 op 0,2 promille in het bloed gebracht.

Dronkenschap is daarentegen iets dat meer subjectief is. Het betekent dat ten gevolge van het alcoholgebruik de controle over het lichaam enigszins verloren is. Het kan dan ook perfect gebeuren dat, als twee personen eenzelfde promille alcohol in het bloed hebben, de ene dronken is en de andere niet. Het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap is van belang met betrekking tot de boetes die je kunt krijgen. Het is nog meer van belang om de gevolgen van een ongeval, veroorzaakt na te diep in het glas te hebben gekeken, te kunnen inschatten.

Hoe stelt men het vast?

Alcoholintoxicatie wordt vastgesteld door een ademtest te laten doen. De politie kan zo’n test doen bij een alcoholcontrole of als men betrokken is bij een verkeersongeval. Is het resultaat van de ademtest safe (S), dan mag je doorrijden en krijg je geen boete. Is het resultaat positief (P) of A (alarm), dan moet je een ademanalyse ondergaan. Er moet dan opnieuw geblazen worden om de precieze hoeveelheid alcohol te meten.

Dronkenschap kan minder objectief worden vastgesteld. De politie zal een aantal vragen stellen en de chauffeur een eindje laten lopen of praktische proefjes laten doen. Zo kijkt men bijvoorbeeld naar de wijze waarop de chauffeur praat en loopt, of hij zich nog voldoende kan oriënteren qua tijd en plaats, enz. Ook het voorkomen van de chauffeur – sporen van braaksel, zware oogleden,…- kan van belang zijn. Het is bij een discussie uiteindelijk de rechter die het laatste woord heeft of er sprake is van dronkenschap of niet.

Boete of rechtbank?

De wet is streng voor wie rijdt onder invloed. Heb je te veel gedronken achter het stuur, dan krijg je een boete. Die boete is zwaarder naarmate je meer gedronken hebt. Is het niet de eerste keer dat je wordt betrapt, dan stijgt het bedrag dat je moet betalen. De precieze bedragen van de boetes zijn de volgende.

– Tussen 0,5 en 0,8 promille: boete van 150 tot 3000 euro. Een minnelijke schikking is mogelijk. Je krijgt een onmiddellijk rijverbod van 3 uur. De rechtbank kan als er geen minnelijke schikking is ook een verval van het recht tot sturen uitspreken.

– Boven 0,8 promille : boete van 1200 tot 12.000 euro. Boven 1,5 promille komt de zaak steeds voor de politierechtbank. Je krijgt een onmiddellijk rijverbod van 6 uur. Bij meer dan 1,6 promille in het bloed, wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De rechter kan een verval van het recht tot sturen uitspreken.

– Dronkenschap: boete van 1200 tot 12.000 euro en een verval van het recht tot sturen van minstens 1 maand. Het rijbewijs wordt onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen

Heb je minder dan 1,5 pro mille in het bloed, dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Het parket is daar niet toe verplicht. Wordt de minnelijke schikking niet betaald, dan word je wellicht gedagvaard voor de politierechter. Heb je meer dan 1,5 pro mille alcohol in het bloed, dan moet je je sowieso verantwoorden voor de politierechter. Je kunt daarbij aan de rechtsbijstandsverzekeraar vragen dat je je op zijn kosten mag laten bijstaan door een advocaat.

Los van de boete, krijg je ook een rijverbod. Bij een positieve ademtest mag je niet verder rijden. Kan niemand anders het stuur overnemen, dan moet je de wagen achter laten voor een periode van drie tot zes uur. Komt de zaak uiteindelijk voor de politierechter, dan kan die ook nog een verval van het recht tot sturen opleggen. Hoe meer alcohol je in het bloed hebt, hoe langer dit verval kan duren.

Regres van de verzekeraar

Veroorzaak je een verkeersongeval als je te veel hebt gedronken, dan kun je daarmee heel wat menselijk leed veroorzaken en hiervoor ook strafrechtelijk veroordeeld worden. Bovendien heeft een verzekeraar tegenover een automobilist, die in toestand van dronkenschap een verkeersongeval veroorzaakt, binnen bepaalde grenzen een recht van regres. Dat betekent dat hij de vergoeding die hij aan het slachtoffer van het ongeval betaalde mag terugvorderen van de bestuurder.

Hiervoor moet de verzekeraar aantonen dat de chauffeur op het moment van het ongeval dronken was en dat zijn staat van dronkenschap het ongeval veroorzaakte. Het bedrag dat de verzekeraar kan terugvragen is wel beperkt tot ongeveer 31.000 euro. Reed je onder invloed – er was dus sprake van alcoholintoxicatie – maar was je niet dronken, dan geldt dit niet. In dat geval heeft de verzekeraar geen recht van regres.

Heeft men een omniumverzekering, dan kan de verzekeraar ook soms weigeren de eigen schade te vergoeden als men een ongeval veroorzaakte terwijl men te veel gedronken had. Lees de polisvoorwaarden er op na.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content