Gesprekken gestart voor nieuwe schadeverdeling natuurrampen

De Vesder na de overstromingen eind juli 2021. © Belga
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De verzekeringssector is onderhandelingen gestart met minister Pierre-Yves Dermagne voor een nieuw wettelijk kader dat de schadevergoeding bij natuurrampen vastlegt. Dat gebeurt niet toevallig nu de tweede verjaardag van de overstromingsramp in Wallonië nadert.

De stortbuien die donderdag het land geselden, riepen herinneringen op aan de waterbom die in juli 2021 de Vesdervallei in Wallonië blank zette. 70.000 gezinnen, bedrijven en instellingen werden toen getroffen door de zware overstromingsramp. Om die allemaal te kunnen vergoeden, sloten de verzekeraars met het Waals Gewest een eenmalig akkoord af, waardoor ze een pak meer uitkeerden dan ze wettelijk verplicht waren. Tegelijk kenden ze een lening van een miljard euro aan de regio toe, zodat die de rest van de schade kon vergoeden. Inclusief die lening nam de verzekeringssector 2 miljard van de totale schade van 2,4 miljard euro voor haar rekening.

Lees verder onder de video

De ramp in Wallonië toonde aan dat de wettelijke afspraken tussen verzekeraars en overheden over de verdeling van de schadevergoeding bij natuurrampen hopeloos achterhaald zijn. Boven een plafond van circa 320 tot 350 miljoen euro zijn het in principe de regionale overheden van dit land die opdraaien voor de schade. Dat plafond bleek veel te laag voor een ramp met de omvang van de overstromingen in Wallonië. De verzekeringssector pleitte daarom voor een aanpassing van de wetgeving. Zo niet, was er een risico dat verzekerde slachtoffers van een grote natuurramp slechts gedeeltelijk vergoed zouden worden.

Publiek-private samenwerking

Twee jaar na datum kondigt Assuralia aan dat er gesprekken over een nieuw wettelijk kader gestart zijn met minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De federatie van de verzekeringssector is daarover verheugd en zegt in een persbericht dat ze constructief zal meewerken. Assuralia wijst erop dat de gevolgen van de klimaatopwarming zich steeds duidelijker laten voelen en dat natuurrampen meer voorkomen, zowel in frequentie als in hevigheid.

De gesprekken zullen draaien rond het realiseren van een publiek-privaat partnership dat ervoor moet zorgen dat slachtoffers van een natuurramp correct vergoed worden via hun brandverzekering. Volgens Assuralia betekent dit dat er afspraken moeten worden gemaakt tussen vier partijen: de verzekeraars, de regio’s, het federaal niveau en Europa. Elk van die niveaus zou dan een deel van de schade op zich moeten nemen. Het is niet duidelijk op welke termijn een dergelijk globaal akkoord kan worden afgesloten.

Philippe Lallemand, de CEO van de verzekeraar Ethias, wees enkele weken geleden in een interview in Trends al op de nood aan meer publiek-private samenwerking om bepaalde risico’s verzekerbaar en betaalbaar te houden.

Nationale Bank drong aan

Ook de Nationale Bank drong bij de presentatie van haar jaarlijks rapport over de financiële stabiliteit aan op de creatie van een nieuw wettelijk kader voor de verzekering van schade door natuurrampen. Doordat de oude regeling in 2021 ontoereikend bleek en er geen duidelijkheid bestaat wat er zou gebeuren in geval van een nieuwe grote ramp, hebben de herverzekeraars hun premies fors opgetrokken of zich van de Belgische markt afgewend. Dat zorgt ervoor dat de verzekeraars op hun beurt hogere premies voor de brandverzekering aan hun klanten aanrekenen.

En het kan nog erger: “Het risico bestaat dat sommige gezinnen onverzekerd achterblijven. Ofwel omdat hun verzekeraar geen herverzekering meer kan afsluiten. Ofwel omdat de prijs van de brandverzekering zo fors stijgt dat mensen er de voorkeur aan geven geen verzekering af te sluiten”, luidde de boodschap van Steven Vanackere, vicegouverneur van de Nationale Bank.

Volgende ramp

Hein Lannoy, de CEO van Assuralia, geeft toe dat herverzekeraars momenteel minder capaciteit ter beschikking stellen voor de verzekeraars om zichzelf in te dekken. Hij ondersteunt het idee van een publiek-privaat partnership “dat de verzekeraars in staat moet stellen om het risico te blijven dekken en dus de slachtoffers te vergoeden in geval van een ramp, iets waarin de huidige wetgeving vandaag tekortschiet”. Lannoy hoop dat er een oplossing gevonden wordt voor er zich een volgende natuurramp voordoet.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content