Eerste verzekeraar in België schrapt de kleine lettertjes

© iStock
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Baloise Insurance is de eerste verzekeraar in ons land die een einde maakt aan de kleine lettertjes in een verzekeringscontract. “Eenvoudig en helder taalgebruik moet onze klanten meer vertrouwen geven”, zegt woordvoerder Bart Walraet.

De verzekeraar wil naar eigen zeggen de consumenten behoeden voor onaangename verrassingen wanneer ze een verzekering afsluiten. “Omdat ze zo moeilijk geformuleerd zijn , tekenen veel mensen contracten zonder ze zelfs maar te lezen, laat staan te begrijpen”, zegt Walraet. Zo blijkt uit een studie dat slechts 15 procent van de mensen de traditionele verzekeringscontracten begrijpt. Door de contracten transparanter te maken en de kleine lettertjes te schrappen zou, volgens Baloise Insurance, dat aantal moeten stijgen naar 80 procent.

Begrijpelijk voor iedereen

De tekstschrijvers hielden de taalvaardigheid van een 14-jarige in gedachten

Voortaan zullen de polisvoorwaarden bij de verzekeraar beginnen met een direct antwoord op de vraag welke schade verzekerd wordt. “Dat was vroeger niet het geval”, benadrukt de verzekeraar. “De eerste zin in een verzekeringscontract was op zijn zachts gezegd omslachtig.” (zie kader)

Voorts wil de verzekeraar een contract begrijpelijker maken voor iedereen. “Om er zeker van te zijn dat alle bestuurders de voorwaarden van hun autoverzekering ook echt begrijpen, hielden de tekstschrijvers de taalvaardigheid van een 14-jarige in gedachten”, aldus Baloise Insurance. De verzekeraar sleutelt ook aan de structuur van het contract. Zo staan er voortaan meer tussentitels in de contracten en staan er vragen in de tekst, zodat verzekeringnemers snel een antwoord vinden.

Dringend behoefte aan eenvoudige contracten

Uit een onderzoek van Brocom, een samenwerking tussen de federaties van verzekeringsmakelaars (FVF en Feprabel) en de meeste Belgische verzekeringsmaatschappijen, blijkt bovendien dat een vereenvoudiging van de verzekeringscontracten geen overbodige luxe is. Meer dan 7 op de 10 Belgen geven toe dat ze door de bomen van de verzekeringsproducten het bos niet meer zien. “We onderschatten de kosten van verzekeringen, en kennen de basis van onze polissen niet”, aldus Brocom.

60 procent van de Belgen weet niet hoeveel hij uitgeeft aan verzekeringen. Mensen die het wel denken te weten, schatten het op een jaarlijks gemiddelde van 1600 euro per gezin (exclusief spaarverzekeringen), terwijl het werkelijke bedrag met een brandverzekering, een autoverzekering, een familiale verzekering en sportclubverzekeringen al snel een pak hoger ligt. Al blijft de Belg wel gerust over zijn verzekeringssituatie. Van de ondervraagden denkt 89 procent dat hij goed verzekerd is.

Baloise Insurance zal eerst de autoverzekeringen aanpassen, gevolgd door de brand- en andere polissen. Later worden ook andere documenten onder de loep genomen.

Contract vroeger:

Overeenkomstig de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en volgens de bepalingen van de Modelovereenkomst dekken wij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen wanneer zij met het verzekerdevoertuig een schadegeval veroorzaken dat verband houdt met het verkeer op de openbare weg of op de openbare of de privéterreinen.

Doet het schadegeval zich voor buiten het Belgisch grondgebied, dan geven wij dekking zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving op de verplichte motorrijtuigenverzekering van het land waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.

De toepassing van die buitenlandse wet mag de verzekerde evenwel niet de ruimere dekking ontnemen die de Belgische wet hem verleent.

Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde borgsom vrij te geven of de door ons betaalde borgstelling op te heffen, moet de verzekerde op onze vraag alle formaliteiten vervullen nodig voor de vrijgave of de opheffing.

Contract nu:

Bent u met een verzekerd voertuig op een openbare weg, op een openbaar terrein, op een terrein waar mensen mogen komen of op een privéterrein? En veroorzaakt u een verkeersongeval met een verzekerd voertuig waardoor iemand anders schade heeft of iets van iemand anders beschadigd is? Dan betaalt deze verzekering de schade. Deze verzekering doet minstens wat in de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en in de Modelovereenkomst staat.

Bij een verkeersongeval in het buitenland betalen wij wat wij moeten betalen van de wetgeving die geldt in het land waar u het schadegeval hebt veroorzaakt.

Is de wetgeving daar minder gunstig voor u dan wat u kunt terugvinden in de voorwaarden van uw verzekering BA Motorrijtuigen? Dan passen wij toch uw voorwaarden toe.

Vindt die overheid het niet nodig om dat bedrag te behouden? Dan moet u, als wij u dat vragen, ons helpen dat bedrag terug te krijgen van die overheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content