Dit riskeer je als bestuurder of als lid van een VZW

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als lid of bestuurder van een VZW draai je in principe niet op voor de schulden daarvan. Toch zijn er gevallen waarbij je persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Heel wat sport- of vrijetijdsverenigingen zijn een VZW. Als deze VZW aankopen doet, andere contracten aangaat of aansprakelijk wordt gesteld, is het enkel de VZW die daarvoor moet betalen.

Ben je bestuurder of lid van de VZW, dan ben je dus niet persoonlijk aansprakelijk voor deze verbintenissen. Op die regel bestaan niettemin een aantal uitzonderingen.

Je bent zelden aansprakelijk als lid

Als lid kan je in twee zeer uitzonderlijke gevallen toch aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de VZW aangaat. Dit kan als je oprichtend lid bent en je verbintenissen aangaat namens de VZW in oprichting waarbij de VZW ze nadien niet overneemt.

Je kan ook aansprakelijk zijn als je nalaat de rechtsvorm en het adres van de VZW te vermelden op documenten die uitgaan van de VZW. Buiten deze gevallen hoef je dus niet veel te vrezen.

Als bestuurder zijn de risico’s groter

Als bestuurder van een VZW zijn je risico’s groter. Je kan door de VZW zelf aansprakelijk worden gesteld als je fouten maakt in je bestuur. Ook als je een inbreuk begaat op de VZW-wetgeving of op de statuten van de VZW loop je het gevaar daarvoor persoonlijk aansprakelijk te zijn. Je zal sneller aansprakelijk worden gesteld als je betaald wordt.

Ook schuldeisers van de VZW kunnen je aansprakelijk stellen als ze kunnen aantonen dat je een fout beging waardoor ze schade leden. Dit kan bijvoorbeeld als je toelaat dat de VZW een contract aangaat waarvan je weet dat er onvoldoende geld voor is.

Stel je als bestuurder daden die strafrechtelijk beteugeld worden, dan ben je ook aansprakelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval als je de lonen van werknemers van de VZW niet betaalt.

Neem een verzekering

Als bestuurder kan je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Vraag dat de VZW de premies daarvan voor jou betaalt. (JR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content