Verschillende zorgberoepen krijgen vergoeding voor raadplegingen op afstand

Tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, diabetes-educatoren en ergotherapeuten kunnen tijdens de coronacrisis ook voor consultaties op afstand factureren, zoals telefonische raadplegingen of advies en behandelingen via videocommunicatie. Dat blijkt uit een nieuwe regeling van het RIZIV. Eerder gold een vergelijkbare regeling al voor huisartsen en eerstelijnspsychologen.

Per beroep en per verstrekking werd een regeling rond het honorarium, de frequentie van de verstrekking en het remgeld getroffen. Zo mogen tandartsen tien maal per dag 20 euro aanrekenen voor een telefonisch advies. Via videocommunicatie kunnen logopedisten, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, diabetes-educatoren en ergotherapeuten advies geven of behandelingen verstrekken. Voor kinesitherapeuten en logopedisten wordt de opmerking gemaakt dat er geen verstrekkingen per telefoon of via videocommunicatie mogen gebeuren die fysiek contact vereisen.

Voor alle beroepen kunnen patiënten rekenen op de derdebetalingsregeling. De regeling geldt vanaf 14 maart, tot zolang de crisisperiode duurt.

Partner Content