Vermijd de zwarte lijst van de verzekeraars

Steeds meer verzekerden komen op de zwarte lijst van de verzekeraars terecht. Dit kan zware gevolgen hebben. Hoe vermijdt u een registratie op deze zwarte lijst?

De zwarte lijst van de verzekeraars telt momenteel 179.000 mensen. Nooit eerder waren er dat zoveel. De zwarte lijst waarover het gaat is deze die wordt beheerd door Datassur en is ook bekend onder de naam RSR-lijst (risques spéciaux/speciale risico’s). Een verzekeringsmaatschappij zal steeds deze lijst verifiëren vooraleer een verzekering toe te kennen. In principe mag een verzekeraar geen verzekering weigeren aan iemand die op de zwarte lijst staat, maar wel een hogere premie of vrijstelling (‘franchise’) aanrekenen.

Wanbetalers, brokkenmakers en fraudeurs

Meestal komt iemand op de zwarte lijst van de verzekeraars terecht als hij of zij de premie niet betaalt of geweigerd heeft de vrijstelling te betalen. Ook als u betrokken bent in een abnormaal hoog aantal schadegevallen of verzekeringsfraude hebt gepleegd is dit het geval.

Wanneer u terechtkomt op de zwarte lijst wordt u daarvan schriftelijk verwittigd. U hebt het recht op inzage in de geregistreerde gegevens. Om uw recht op inzage uit te oefenen, stuurt u een gedateerde en ondertekende brief naar Datassur (zie verder ‘Nuttige adressen’). Voeg er een recto-verso kopie bij van uw identiteitskaart.

De registratie na een niet-betaling van de premie of van de franchise blijft 3 jaar bewaard. Voor brokkenmakers en fraudeurs is dat respectievelijk 5 en 10 jaar.

Rechtzetting

Als u verneemt dat u op de RSR-lijst staat en u bent van oordeel dat de geregistreerde gegevens onjuist of onterecht zijn, dan kunt u Datassur vragen ze recht te zetten of te schrappen. U moet deze vraag schriftelijk tot Datassur richten, die 1 maand tijd heeft om te antwoorden. Bent u het niet eens met de beslissing van Datassur, dan kunt u zich gratis tot de Ombudsdienst voor de Verzekeringen wenden of tot de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Nuttige adressen

– Datassur, de Meeûssquare 29,1000 Brussel, e-mail: info@datassur.be, www.datassur.be.

– Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel. 02 213 85 40, www.privacycommission.be.

– Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, www.ombudsman.as.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content