Vanaf januari 23 tot 32 euro extra nettoloon

© belga

Door de taxshift stijgen de nettolonen vanaf januari met 23 (hoge lonen) tot 32 euro (lage lonen). Dat blijkt uit berekeningen die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet maken en die vandaag in De Tijd en L’Echo staan. Zijn administratie becijferde de nieuwe schalen voor de bedrijfsvoorheffing die vanaf volgend jaar van toepassing zijn.

De verlaging van de personenbelasting die volgend jaar op de agenda staat, gebeurt door de belastingschaal van 30 procent te schrappen, door de belastingvrije som en het forfait voor beroepskosten op te trekken en door belastingplichtigen minder snel in de 45 procentschaal te laten vallen.

In april 2016 ging al een eerste fase van de taxshift in. Sindsdien kregen de lage lonen (1.500 euro bruto) er 83 euro netto per maand bij. Vanaf januari komt daar maandelijks 32 euro extra bij. Bij de gemiddelde lonen (3.300 euro bruto), die al 51 euro bijkregen, komt 28 euro extra. De hoge lonen (5.500 euro bruto per maand), die al 44 euro per maand bijkregen, krijgen er 23 euro extra bij.

In 2019 volgt een derde en laatste schijf van de taxshift, met een extra loonsverhoging.

Partner Content