Van Overtveldt neemt maatregelen tegen fraude en ontwijking via roerende voorheffing

© BelgaImage

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft drie maatregelen uitgewerkt die belastingfraude en -ontwijking via de roerende voorheffing moeten tegengaan. De maatregelen staan in een wetsontwerp dat de ministerraad vrijdag goedkeurde.

Zo zal de terugvordering van onrechtmatige vrijstellingen niet langer via de burgerlijke rechtbank moeten, maar via de belastingadministratie. Om te voorkomen dat roerende voorheffing op dividenden tweemaal gerecupereerd wordt, zal enkel wie de volle eigendom van de betrokken effecten heeft een verrekening kunnen aanvragen.

Pensioenfondsen zullen voortaan voor hun kortetermijnparticipaties (minder dan 60 dagen) enkel nog aanspraak kunnen maken op een vrijstelling of verrekening als ze kunnen bewijzen dat er geen sprake is van een kunstmatige constructie. Voor langetermijnparticipaties blijft de bewijslast bij de administratie.

‘Om fraude aan te pakken moet er ook proactief ingegrepen worden. Sancties achteraf op zich volstaan niet. Met dit wetsontwerp dijken we de pistes die aanleiding kunnen geven tot fraude of ontwijking opnieuw in’, zegt minister Van Overtveldt.

Partner Content