Tommelein plant bijsturing zero-emissiepremie

© reuters

De zero-emissiepremie voor wie een elektrische wagen of een wagen op waterstof koopt, wordt binnenkort wellicht bijgestuurd. Momenteel blijft de premie onderbenut.

Met de zero-emissiepremie wil de Vlaamse regering de drempel voor de aankoop van een elektrische wagen of een wagen op waterstof verkleinen. Maar uit de cijfers blijkt dat de premie de voorbije jaren onderbenut blijft en dat er dus een overschot blijft op het voorziene budget van 5 miljoen euro per jaar.

Recent is nog gebleken dat er vorig jaar maar 321 premies zijn aangevraagd, samen goed voor een premiebedrag van nog geen 1,2 miljoen euro. Het resterende bedrag van 3,8 miljoen euro wordt wel overgezet naar 2018, maar dit jaar verlaagt het maximale premiebedrag verder naar 3.000 euro (in 2017 was dat nog 4.000 euro en het jaar voordien 5.000 euro).

Minister Tommemlein wil de premie nu op basis van een evaluatie gaan bijsturen. Daarbij denkt hij onder meer aan een duidelijk onderscheid in het premiebedrag tussen duurdere en goedkopere wagens en aan een uitbreiding van de doelgroep. Dat heeft de Open Vld-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

Terwijl N-VA-fractieleider Matthias Diependaele vragen heeft bij het nut van de premie, denkt minister Tommelein nog wel dat zo’n premie voor sommige mensen ‘de doorslag kan geven’. Volgens de Open Vld-minister spelen natuurlijk ook andere zaken mee, zoals de actieradius en het aantal laadpalen. Wat dat laatste betreft, is Vlaanderen volgens Tommelein aan een grote inspanning bezig.

Een andere belangrijke factor is het aanbod. Dat aanbod is volgens Tommelein nog wat te beperkt tot enkele modellen en merken. ‘Daarom ben ik ook verheugd dat de constructeurs een forse uitbreiding van het aanbod hebben aangekondigd. Maar sommige mensen stellen hun aankoop daarom misschien nog uit tot die uitbreiding een feit is.’

Partner Content