Strijd tegen sociale fraude leverde dit jaar al 200 miljoen euro op

© BELGAIMAGE

De aanpak van de sociale fraude heeft de eerste tien maanden van dit jaar al meer dan 200 miljoen euro in het laatje gebracht. Dat is meer dan over het volledige jaar 2016. Bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) denkt te zullen landen op 230 miljoen euro, meteen ook het richtcijfer dat in de begroting stond.

In 2010 bracht de strijd tegen sociale fraude nog 78,5 miljoen euro op. Vorig jaar bleef de teller stilstaan op 194 miljoen euro. Cijfers van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) geven aan dat de diensten nu al datzelfde bedrag binnenhaalden. ‘Het beste resultaat ooit’, zegt een tevreden staatssecretaris De Backer.

De cijfers tonen volgens de Vlaamse liberaal aan dat de aanpak werkt. Hij verwijst daarbij naar de actie in Zeebrugge, waarbij na controle 112 vrachtwagens in beslag werden genomen.

‘De inspectiediensten zijn actief op het terrein en pakken sociale dumping aan. Door mijn hervorming van de sociale inspectiediensten werken de diensten nog beter samen, zetten we verder in op het linken van databanken en hebben de diensten duidelijke prioriteiten. We hebben de beste inspectiediensten van Europa en met 100 extra mensen erbij drijven we de controles verder op.’

Het grootste deel van de 201,2 miljoen euro opbrengst is afkomstig van mensen en bedrijven die hun sociale bijdragen niet correct of gewoon niet betaalden. Het gaat vaak om zwartwerk, schijnzelfstandigheid en om sociale dumping in de transport- en bouwsector. Volgens De Backer heeft de strijd tegen uitkeringsfraude dubbel zoveel opgebracht als vorig jaar: 56,6 tegen 38,2 miljoen euro. Het gaat daarbij om domiciliefraude of het onterecht combineren van uitkeringen.

Partner Content