Steeds meer werknemers krijgen winstpremie

© Getty Images

Steeds meer werknemers krijgen een winstpremie bovenop hun loon. Dat blijkt uit de cijfers die CD&V-Kamerlid Steven Matheï opvroeg bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ‘Vorig jaar konden 121.464 werknemers rekenen op een winstpremie van gemiddeld 876,92 euro. Dat is een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van 2018. En ook het aantal werkgevers dat een winstpremie uitkeerde, nam sterk toe’, aldus Matheï.

Een werkgever kan sinds 2018 een winstpremie uitkeren bovenop de bestaande loonpakketten. De premie mag niet meer dan 30 procent van de loonmassa bedragen en het bedrag wordt voordelig belast in de vorm van een bevrijdende inhouding van roerende voorheffing (7 in plaats van 25 procent).

Ten opzichte van 2018 waren er in 2020 dubbel zoveel ondernemingen die een winstpremie uitkeerden. Ook het aantal werknemers dat kon rekenen op een winstpremie bleef de afgelopen jaren stijgen. Waar er in 2018 102.339 werknemers konden rekenen op een winstpremie, waren dat er in 2019 115.570 (+13 procent) en 121.464 in 2020 (+5 procent). Het totaalbedrag van uitgekeerde winstpremies steeg met 22 procent, van 86,7 miljoen euro in 2018 naar 105 miljoen euro in 2020.

Partner Content