Zo versla je de inflatie in zes stappen

© BELGA
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Met wat aandacht en een tikkeltje durf kunt u uw portefeuille beter beschermen tegen de stijgende levensduurte. Hoe gaat u te werk?

Het leven in België is het voorbije jaar bijna 3 procent duurder geworden. Als dat zo doorgaat, moet uw spaarinleg minstens evenveel opbrengen om er geen geld op te verliezen, en dat is niet eenvoudig door de ultralage rente op spaarrekeningen. Hoe kunt u uw koopkracht vrijwaren?

1 Koop een beetje bescherming tegen inflatie

Met veilige overheidsobligaties verliest u geld. “Stel dat je investeert in een Belgische overheidsobligatie met een looptijd van tien jaar. Je strijkt dan een jaarlijkse coupon van 0,8 procent op, meer dan 2 procentpunt minder dan de inflatie. Die knabbelt jarenlang procenten van je koopkracht af”, waarschuwt Bernard Bemelmans, beleggingsadviseur bij Belfius.

Een uitweg is dat u bijvoorbeeld wat inflatiegelinkte obligaties koopt, of een fonds dat daarin belegt. De nominale waarde van die obligaties stijgt als de inflatie omhooggaat. Ook de coupon, die wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde, neemt in waarde toe. Op de vervaldag krijgt u uw geïndexeerde inleg terug. U betaalt wel 30 procent roerende voorheffing op de coupons en op de meerwaarde van de obligaties.

Ook hoogrentende bedrijfsobligaties kunnen een deel van de oplossing zijn. Dat is papier van bedrijven zonder kredietwaardigheidsrating, of van ondernemingen die een slechte rating hebben gekregen van instanties als Moody’s en Standard & Poor’s. Omdat er meer risico mee gemoeid is, kunnen beleggers er een hoger rendement voor eisen.

2 Investeer in reële activa

Vastgoedaandelen kun je snel verkopen als je het geld onverwachts nodig hebt”

Beleggingen in vastgoed kunnen bescherming bieden tegen de inflatie. Wie een huis of een appartement verhuurt, kan de huurprijs normaal elk jaar indexeren. “Gelet op de hoge vastgoedprijzen, moet je minstens op zeven jaar rekenen om de kosten en de belastingen bij de aankoop van een onroerend goed af te schrijven”, waarschuwt Désiré Godfroid, de CEO van de familyoffice Patrimonia. “Daarom kan het interessant zijn te opteren voor beursgenoteerd vastgoed, zoals de kantorenspecialist Cofinimmo. Die vastgoedaandelen kun je sneller verkopen als je het geld onverwachts nodig hebt.”

Eigenaars van een woning kunnen renovaties of extra isolatie laten uitvoeren om de woning energiezuiniger te maken. Ook andere investeringen kunnen de elektriciteitsfactuur naar beneden halen, zoals de installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Een lening voor een verbouwing of de aankoop van vastgoed is ook makkelijker om te dragen naarmate de inflatie stijgt. Onze lonen worden automatisch geïndexeerd, terwijl de maandelijkse aflossingen gelijk blijven. Inflatie erodeert schulden.

3 Neem een portie aandelen in portefeuille

“Aandelen bieden op lange termijn een goede bescherming tegen de inflatie, doordat die bedrijven reële activa bezitten, zoals gebouwen en machines”, signaleert Xavier Timmermans, beleggingsstrateeg bij BNP Paribas Fortis Private Banking. Timmermans denkt vooral aan bedrijven met veel prijszettingsmacht, die prijsstijgingen kunnen doorrekenen aan hun klanten. “In tijden van inflatie slagen ze erin hun winstmarges, en dus ook de winstuitkeringen aan hun aandeelhouders, op peil te houden.”

Als alles meezit, kan een gespreide belegging in een korf van aandelen 5 à 10 procent opbrengen. De eenvoudigste manier om een gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen, is in een beleggingsfonds te stappen. Er bestaan ook fondsenspaarplannen, waarbij u afhankelijk van de bank vanaf een inleg van 25, 30 of 100 euro per maand deelbewijzen van fondsen kunt kopen. Door verschillende jaren na elkaar regelmatig aandelen of deelbewijzen van fondsen te kopen, betaalt u soms te veel, soms te weinig. Op lange termijn betaalt u hopelijk gemiddeld een correcte prijs.

4 Beperk de verliezen

Zet niet meer geld dan nodig op een zicht- of een spaarrekening. Kies voor een van de beter renderende producten. Deutsche Bank en Beobank bieden nog altijd spaarboekjes aan met een totale vergoeding van 1,2 procent. U mag daar wel slechts 500 euro (Deut-sche Bank) of 750 euro (Beobank) per maand op storten. MeDirect biedt 0,8 procent netto op een spaarrekening waar uw geld niet onmiddellijk, maar alleen na drie maanden opvraagbaar is. Alle kleine beetjes helpen.

Als de rente stijgt, daalt de waarde van de uitstaande obligaties. Als de waardedaling van de obligaties groter is dan de intresten waar u recht op hebt, zit u aan de verliezende kant. Op de vervaldag van de obligatie krijgt u wel uw oorspronkelijke inleg terug, maar als u ze vroeger wilt verkopen, zult u er een lagere prijs voor terugkrijgen. Betaal op de markt voor een obligatie zeker niet meer dan wat u er tijdens de looptijd en aan het einde van de rit voor kunt krijgen.

Ook met aandelen kunt u verliezen. Na een beurscrash doet u er soms goed aan tijdelijk aan de kant te gaan staan. Doe dat zeker niet op uw buikgevoel, want dan riskeert u te laat uit te stappen op een dieptepunt, en te laat in te stappen op een hoogtepunt. U kunt zich abonneren op verkoopsignalen die zich baseren op technische analyse of andere modellen. Soms is het verstandiger in een vast tempo gespreid in de tijd aandelen te blijven kopen. Dan koopt u ook op het dieptepunt.

5 Druk de kosten

Bij de private banken kun je vaak onderhandelen over de kosten, maar veel klanten weten dat niet en betalen het volle pond”

Omdat geld op spaarboekjes niet veel meer opbrengt, doen we vaak niet eens de moeite meer om geld over te schrijven van onze zichtrekening naar onze spaarrekening. Eind 2016 hadden de Belgische gezinnen 77 miljard euro op zichtrekeningen staan, een stijging met 17 procent tegenover de 66 miljard euro van eind 2015. Op een zichtrekening krijgt u 0 procent rente, tegenover het wettelijke minimum van 0,11 procent op een spaarboekje.

U kunt alleen een fatsoenlijk rendement halen als de kosten binnen de perken blijven. Dat begint bij de kosten die u betaalt voor uw zichtrekening, maar het geldt evengoed voor de kosten die de bank aanrekent op uw beleggingen. Lang niet alle zichtrekeningen zijn gratis, en heel wat banken rekenen meer aan voor verrichtingen dan een jaar geleden. Op de vergelijkende websites Bankshopper.be en Spaargids.be vindt u een lijst van de banken waar u kosteloos een zichtrekening kunt openen, met een overzicht van alle verrichtingen waarvoor die instellingen geen kosten aanrekenen.

Voor een fonds met beleggingen in obligaties en aandelen betaalt u volgens de dataleverancier Morningstar in België gemiddeld 1,43 procent jaarlijkse kosten. Daar komen eventueel nog instapkosten bij, die op elke aankoop van fondsendeelbewijzen worden aangerekend. “Voor klanten van private banken stijgt de jaarlijkse factuur al snel boven 2 procent”, zegt Matthieu Remy, de oprichter van Easyvest. “Bij de private banken kun je vaak onderhandelen over de kosten, maar veel klanten weten dat niet en betalen het volle pond.”

Bij Easyvest betaalt u een jaarlijks tarief, afhankelijk van het vermogen dat u wilt laten beheren: 0,5 procent voor meer dan 250.000 euro, tot 1 procent voor investeringen tussen 5000 en 25.000 euro. Easyvest biedt geautomatiseerd vermogensbeheer aan via een aandelen- en een obligatietracker. Met trackers of beursgenoteerde indexfondsen zijn veel minder kosten gemoeid. Easyvest rekent daarvoor ongeveer 0,3 procent beheerskosten aan. Dat verklaart ook waarom de internetbanken BinckBank (0,6 % beheerskosten) en Keytrade Bank (0,95 % beheerskosten) kiezen voor een geautomatiseerd beheer met trackers.

6 Vermijd belastingen

Wie rechtstreeks trackers wil kopen, zoekt het beste op voorhand uit of die zijn geregistreerd in België. Op trackers die niet geregistreerd zijn, draagt u altijd 0,27 procent belasting af bij elke aan- en verkoop. Op geregistreerde trackers betaalt u ofwel 0,9 procent (trackers met dividend), of 1,32 procent (zonder dividend). Wie een kapitalisatietracker wil kopen, gaat het beste op zoek naar een product dat niet geregis-treerd is in België. Er zijn nog tal van andere kronkels in de belastingwet voor fondsen. U informeert zich het beste vooraf, zodat u niet voor onaangename verrassingen staat bij de eindafrekening.

Het kan ook een optie zijn via een tak23-levensverzekering in obligatie- of gemengde fondsen te stappen. U betaalt eenmalig 2 procent premiebelasting op de storting en u draagt meer kosten af, maar u vermijdt de roerende voorheffing op de rente en op de meerwaarde van de obligatiebeleggingen. Hoe groter de rente-inkomsten van het onderliggende fonds, hoe meer voordeel u doet met een tak23. Zeker als u vreest dat de roerende voorheffing nog zal stijgen de komende jaren, is zo’n levensverzekering het overwegen waard.

Wie een beetje uitkijkt, vindt altijd wel een actie waarbij een instelling kosten of belastingen terugbetaalt. Zo betaalt Generali tot 24 maart de 2 procent premiebelasting terug op elke storting in een spaar- of beleggingsverzekering. Deutsche Bank geeft een bonus van 1 procent, met een maximum van 10.000 euro, als u nog voor het einde van de maand geld of effecten overbrengt van een andere bank. Het geld moet u wel binnen de drie maanden beleggen in gestructureerde producten, obligaties of fondsen. Als u effecten overbrengt, neemt de bank ook de transferkosten tot 500 euro op zich. “De eerste manier om uw rendement te beschermen, is onnodige kosten te vermijden”, zegt Jean-Michel Segers, de woordvoerder van Deutsche Bank.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Sébastien Buron, redacteur bij Tendances.

Partner Content