Wanneer kan je aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming?

© iStock
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Mensen die van een verhoogde tegemoetkoming genieten krijgen een verlaging van remgeld en andere sociale en fiscale voordelen. Maar aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Sociaal voordeel

Jij, of een lid van je gezin, krijgt een verhoogde tegemoetkoming als je een specifieke uitkering ontvangt of een sociaal voordeel hebt. Indien je aan één van de volgende specificaties voldoet heb je recht op een tegemoetkoming:

 • een leefloon of een equivalente steun van het OCMW van drie ononderbroken maanden
 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen
 • tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • een kind met een medische ongeschiktheid van minstens 66 procent
 • een kind ingeschreven als wees bij het ziekenfonds
 • een kind ingeschreven als niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Inkomensonderzoek

Ook mensen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming. Na het indienen van je aanvraag zal er een inkomensonderzoek gestart worden. Daarbij wordt het bruto belastbaar gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar onder de loep genomen. Ligt dat lager dan 16 965,47 euro per jaar, dan heb je recht op een tegemoetkoming. Dat bedrag wordt bovendien verhoogd met 3 140,77 euro per bijkomend gezinslid.

Voor kwetsbare groepen hanteren de onderzoekers een andere methode. Daarbij wordt rekening gehouden met het laatste maandinkomen. De volgende profielen worden beschouwd als kwetsbare personen:

 • minder-validen
 • gepensioneerden
 • weduwen en weduwnaars
 • militairen die langer dan één jaar arbeidsongeschikt zijn
 • eenoudergezinnen
 • personen die minstens één jaar (ononderbroken) arbeidsongeschikt of werkloos zijn
 • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt
 • invaliden die uitkering ontvangen

Je moet geen speciale stappen ondernemen om een verhoogde tegemoetkoming te ontvangen. De ziekenfonds kent je dat automatisch toe.

De voordelen

Wanneer kan je aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming?

Eén van de voornaamste voordelen is een verlaging van je remgeld. In de meeste gevallen worden je ziekenhuiskosten volledig terugbetaald. Daarenboven worden sommige medicijnen vergoed. Dat meldt de site van de CM.

Daarnaast moet je uitsluitend remgeld betalen als je op consultatie gaat bij je huisarts. De rest van zijn honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds.

Indien je wordt opgenomen in een ziekenhuis zal je minder moeten betalen voor de ziekenhuiskosten en is er een verbod van kracht op ereloonsupplementen bij een verblijf in gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer.

Het plafond van de ziektekosten wordt verlaagd tot 450 euro per jaar. Het remgeld van de ziekenhuiskosten die dat maximum overtreffen wordt volledig terugbetaald. (NS)

Partner Content