Verhuur van bankkluizen blijft afnemen

© Getty Images/iStockphoto

De verhuur van bankkluizen is ook in 2016 verder afgenomen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de vier grootbanken. KBC merkt een daling op van om en bij de 10 procent, Fortis van zowat 8 procent en ING van ruim 4 procent. Belfius meldt een lichtere afname van zowat 2 procent.

Bij Belfius is te horen dat de impact van de afschaffing van effecten aan toonder op de verhuur aan kluizen ondertussen achter de rug is. Particulieren blijken een kluis ook steeds minder nodig te vinden. Bij Belfius daalde het aantal verhuurde kluizen vorig jaar met 2 procent tot zowat 129.500.

Kluizen worden volgens Belfius wel nog steeds gebruikt om edelmetalen en persoonlijke waardevolle voorwerpen in op te bergen. Het gaat dan bijvoorbeeld om juwelen, officiële documenten zoals de eigendomsacte van de eigen woonst, huwelijkscontracten, notariële aktes en diploma’s.

Ook daling bij andere grootbanken

Bij BNP Paribas Fortis kende de verhuur van kluizen vorig jaar een dalende evolutie van opnieuw ongeveer 8 procent. De grootbank verhuurt 211.000 kluizen, waarmee ongeveer 40 procent bezet is van de 560.000 kluizen die de bank heeft. KBC houdt het op een daling van ongeveer 10 procent van het aantal verhuurde kluizen.

ING spreekt op basis van voorlopige cijfers over een daling met ruim 4 procent in 2016. “Een eenduidige verklaring voor de dalende trend is moeilijk te vinden”, zegt de bank. Ze vermoedt dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld, zoals de tarieven en de elektronisering van steeds meer officiële documenten.

AXA Bank meldt dinsdag eveneens een daling van de verhuur van kluizen en ziet de dematerialisatie van effecten als belangrijkste oorzaak. Het aantal verhuurde kluizen daalde bij AXA Bank in absolute cijfers van 22.095 in 2012 naar 19.957 in 2016. AXA Bank heeft een bezettingsgraad van ongeveer 35 procent verhuurde kluizen.

Bankkluizen worden er bovendien ook niet goedkoper op. Begin vorige maand schreef De Tijd dat KBC en Belfius de huurprijs van een bankkluis fors optrekken. Bij KBC is een bankkluis sinds 1 januari 37 procent duurder geworden en kost ze 45 euro per jaar voor een standaardsafe, Belfius trekt op 1 februari de prijs op met 38 procent naar 54 euro. Bij de twee andere grootbanken verandert er voorlopig niets, maar ING trok de huurprijs van zijn bankkluizen voorbije zomer al op.

Partner Content