‘Uitkeringen en overheidslonen stijgen reeds in juni en juli’

© iStock

Het Planbureau verwacht dat de spilindex al in mei overschreden zal worden. Hierdoor zouden in juni de sociale uitkeringen aangepast worden aan de stijgende levensduurte. De lonen van het overheidspersoneel zouden dan in juli geïndexeerd worden.

Een maand eerder verwachtte het Planbureau nog dat de spilindex in juli pas overschreden zou worden, maar dat zou dus reeds volgende maand gebeuren. Hiermee zou dus volgende maand een einde komen aan de indexsprong die de federale regering eerder besliste.

Meer dan drie jaar geleden

Het zou drieënhalf jaar geleden zijn dat er nog dergelijke indexering plaatsvond. De laatste keer dat dat gebeurde, was na een spilindexoverschrijding in november 2012. Concreet zouden de uitkeringen en overheidswedden met 2 procent stijgen in de twee maanden nadien.

De spilindex werd vorig jaar wel nog eens overschreden, maar door de indexsprong van de regering-Michel werden de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen toen niet bijgesteld. De volgende spilindex zou niet overschreden worden in 2017.

Versnelling inflatie

Dat de overschrijding er vroeger dan eerder verwacht zou komen, heeft alles te maken met de versnelling van de inflatie. Het Planbureau verwacht nu een gemiddelde jaarinflatie van 1,5 procent zowel in 2016 als 2017. Voorheen stelde het Planbureau nog 1,3 procent stijgende levensduurte voorop dit jaar en 1,5 procent volgend jaar. In 2015 was er 0,56 procent inflatie, in 2014 0,34 procent.

De spilindex wordt berekend op basis van de gezondheidsindex, die afgeleid is van deze algemene inflatiecijfers (het nationaal indexcijfer der consumptieprijzen). Begin deze maand meldde HR-dienstverlener SD Worx nog dat door de hoge inflatie verschillende sectoren uit de privé – onder meer de grote bankensector – de indexsprong volgende maand al achter zich zouden laten. (Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content