Toenemend aantal klachten over energiefactuur

© Getty Images/iStockphoto

De federale Ombudsdienst Energie zag het aantal klachten over de energiefactuur met een derde toenemen in 2016.

Vorig jaar ontving de federale ombudsdienst voor Energie dertig procent meer klachten: 5.526 tegen 4.211 in 2015, voornamelijk als gevolg van de stijgende elektriciteitsfactuur het voorbije jaar. De Vlamingen zagen het bedrag op hun energiefactuur stijgen door onder meer de Turteltaks, en de btw-verhoging op energie. Meterproblemen, prijstransparantie, facturatie- en betalingsproblemen en verkoops- en marktpraktijken vormen de voornaamste bron van klachten.

Het laagste tarief

Volgens de ombudsdienst krijgen de klanten niet altijd het laagste tarief van de energieleverancier. In het bestaande consumentenakkoord staat al dat energieleveranciers hun klanten minstens één maal per jaar moeten wijzen op het goedkoopste tarief in hun portefeuille. Maar vandaag gebeurt dat veel te onduidelijk. “Sommige leveranciers houden hun eigen lezing van het consumentenakkoord er op na, waardoor klanten uiteindelijk toch in een duurder tarief terecht komen”, aldus ombudsman Eric Houtman.

Daarom adviseert de ombudsdienst om leveranciers die aanbeveling over het laagste tarief in een afzonderlijk schrijven naar hun klanten te sturen. “Nu staat het vaak gewoon in de factuur, ergens op pagina zeven”, zegt Houtman.

De ombudsdienst adviseert voorts om het consumentenakkoord uit te breiden naar kmo’s, zodat ook kleinere zelfstandigen een betere bescherming genieten.

Sociaal tarief voor miljoenen gezinnen

Voorts benadrukt de ombudsdienst dat dubbel zoveel kwetsbare gezinnen recht moeten krijgen op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Vandaag is het recht op een sociaal tarief – het laagste commerciële tarief in het distributiegebied met de laagste tarieven – voorbehouden voor mensen met een beperking en een tegemoetkoming, mensen met een klein pensioen en gezinnen met een leefloon. Zo wordt tien procent van alle gezinnen bereikt: 485.906 gezinnen hebben recht op sociaal tarief waarvan 289.423 gezinnen voor aardgas. De ombudsdienst bepleit een verdubbeling tot een miljoen gezinnen.

Concreet wordt een verruiming geadviseerd tot alle gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en tot mensen in collectieve schuldenregeling of die cliënt zijn van een erkende dienst voor schuldhulpverlening. Dat moet volgens ombudsman Eric Houtman jaarlijkse besparingen voor kwetsbare gezinnen mogelijk maken van 250 à 300 euro voor aardgas en 100 à 150 euro voor elektriciteit.

De federale Ombudsdienst staat niet alleen in zijn betoog. Ook het Netwerk tegen Armoede bepleitte eerder al een bredere toegang tot het sociaal tarief.

Partner Content