‘Tariefstructuur drinkwater wordt geëvalueerd in 2018’

© Belga

“We moeten de nieuwe tariefstructuur in haar geheel evalueren, en het debat niet onderdeel per onderdeel voeren”, reageert Jan Pauwels, de woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) op de kritiek van Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) maandag op het vastrecht voor drinkwater.

Sinds de invoering van de nieuwe tariefstructuur voor het drinkwater in 2016 moet elke wooneenheid jaarlijks een vaste kost van 106 euro betalen voor het gebruik van de infrastructuur. Dat bedrag wordt verminderd met 20 euro per gedomicilieerde, wat betekent dat singles 86 euro betalen en gezinnen van vijf of meer personen nul euro.

‘Schauvliege zegt dat ze het vastrecht heeft hervormd volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar die argumentatie gaat niet op. Want zij zegt eigenlijk dat kleine verbruikers de hoogste kosten moeten betalen, terwijl gezinnen van vijf nul euro betalen’, klonk de kritiek van Beenders, die pleitte voor een uniform bedrag voor alle Vlamingen.

Tegelijk vindt hij dat mensen die geen water verbruiken omdat ze niet in hun woning verblijven, geen factuur van 106 euro mogen krijgen. Gevraagd naar een reactie benadrukt Jan Pauwels, de woordvoerder van Schauvliege, dat van bij de start is afgesproken om de tariefstructuur te evalueren, en dat dat in 2018 zal gebeuren voor het Vlaams parlement.

‘Dan gaan we kijken of er sprake is van technische tekortkomingen of onrechtvaardigheden, en dan kan er uiteraard bijgestuurd worden. De minister heeft dat ook keer op keer in het parlement gezegd’, aldus Pauwels.

Partner Content