Tandartsen en mutualiteiten laten remgelden onveranderd in 2017

© Thinkstock

Het akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen voor 2017 en 2018 laat de remgelden voor de patiënt onveranderd, zo kondigt het RIZIV aan in een persbericht.

Vanaf 2018 wordt het remgeld wel verhoogd, met uitzondering van een aantal doelgroepen. Volgens het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) zal de patiënt in 2018 een halve euro meer betalen. Het akkoord moet wel nog goedgekeurd worden door minstens 60 procent van de tandartsen vooraleer het van kracht wordt, in principe vanaf 1 mei.

Laattijdig akkoord

Woensdagavond werd een akkoord bereikt door de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen (NCTZ). Het akkoord liet maanden op zich wachten, doordat er discussie was over de indexering van de honoraria.

Stefaan Hanson van het Tandartsenverbond VVT: “onze tarieven worden al drie jaar op rij niet geïndexeerd door de overheid. Maar voor een tandarts is dat erger, want wij worden geconfronteerd met sterk stijgende kosten voor technische ingrepen”.

Nu is er dus een akkoord bereikt waarbij de tarieven worden geïndexeerd met 2,51 procent, legt Hanson uit, “behalve voor zuiver intellectuele prestaties zoals een gewone consultatie. Daarbij spelen de hogere technische kosten geen rol”. Het RIZIV bevestigt in een persbericht dat “de honoraria worden aangepast aan de stijging van materiaal en instrumentarium”. Er komen wel maximumtarieven voor bepaalde technische ingrepen zoals het gebruik van bioactief materiaal.

Geen wijzigingen voor patiënt

Voor de patiënt verandert er dit jaar niets, de remgelden blijven onveranderd. In 2018 blijft dat zo voor kinderen, voor de preventieverstrekkingen en voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Andere categorieën zullen dus wel iets meer gaan betalen. Tegelijk wordt de tandzorg voor kankerpatiënten -die nu soms met zeer dure behandelingen worden geconfronteerd- beter terugbetaald.

VVT gaat het akkoord verdedigen bij zijn achterban. “Niet van harte, want de overheid stelt nog steeds onvoldoende geld ter beschikking. Maar omwille van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat het tariefzekerheid creëert voor de patiënt”, aldus Hanson. Minstens 60 procent van de tandartsen moet het goedkeuren, of er is van een akkoord geen sprake.

Over de honoraria voor tandartsen in 2018 luidt het bij het RIZIV dat er voor 1 december een akkoord moet zijn. Het VVT beklemtoont dat “als er in 2018 geen indexering komt, het akkoord dat vandaag werd afgesloten dan stopt en er dus opnieuw geen tariefzekerheid is voor de patiënt”.

Partner Content